S ser över uppgifter om sexbrott – men SD ställer sig utanför upprop

avAdam Westin, Simón Bustamante

Flera partier har inlett utredningar efter anklagelser om sexuella övergrepp, skriver SvD.

Sverigedemokraterna är det enda partiet som inte finns bland de över 1 600 politiker som undertecknat #imaktenskorridorer.

− Jag har helt enkelt inte känt mig utsatt på något sådant sätt att jag känt att jag ska vara med i en sådan grupp, säger Paula Bieler, Sverigedemokraternas talesperson i jämställdhetsfrågor.

Foto: Jerker Ivarsson
Paula Bieler (SD).

1 641 kvinnliga politiker har undertecknat upproret #imaktenskorridorer, mot sexuella trakasserier och övergrepp inom politiken.

Moderaterna och Centerpartiet har inlett utredningar efter att det framkommit berättelser om misstänkta övergrepp inom partierna, skriver SvD.

Men enligt tidningen pågår det ingen utredning inom Socialdemokraterna – trots att det bland vittnesmålen finns historier om att S-politiker ska ha begått övergrepp.

”Vi har inga ärenden som utreds i dagsläget”, skriver pressekreteraren Peter Liljeros i ett sms till SvD.

Håkan Gestrin, presschef hos Socialdemokraterna, förtydligar senare i ett sms till Aftonbladet att partiet tar frågan om sexuella trakasserier på största allvar – och att alla ärenden som berör personal och förtroendevalda i första hand hanteras av lokala organisationer och beslutande församlingar.

”Centralt på kansliet har vi i dagsläget ingen pågående utredning, men vi kommer naturligtvis noggrant se över de uppgifter som kommit fram i uppropet. Detta har vi också kommunicerat till Svenska Dagbladet innan deras publicering”, avslutar Håkan Gestrin sitt sms till Aftonbladet.

Inga SD-kvinnor finns med

Politikernas upprop #imaktenskorridorer publicerades i går i Svenska Dagbladet, då med cirka 1 300 namn. Sedan dess har drygt 300 namn tillkommit, däribland jämställdhetsminister Åsa Regnér (S), partiledarna Annie Lööf (C) och Ebba Busch Thor (KD).

I listan som Aftonbladet nu publicerar har 1 641 politiker undertecknat uppropet.

Bland politikerna finns företrädare för samtliga riksdagspartier – utom Sverigedemokraterna.

− Jag har sett att uppropet finns, men eftersom jag själv inte känner att jag har något att vittna om har jag inte gått med. Men jag kan bara svara för mig själv, säger Paula Bieler, Sverigedemokraternas talesperson i jämställdhetsfrågor.

Inget ställningstagande

Paula Bieler säger att det inte ligger något officiellt ställningstagande bakom att inga företrädare för SD valt att ställa sig bakom uppropet. Hon kallar berättelserna som framkommer för fruktansvärda.

– Jag tycker ju att det är ett bra och viktigt upprop. Det är bra att vi diskuterar de här frågorna, säger Paula Bieler.

– Jag vet inte riktigt hur man har rekryterat till den här gruppen, jag har bara sett i flödet att det har varit på gång. Men jag har inte fått någon explicit förfrågan att gå med.

Hur skulle du ställa dig till en sådan förfrågan, om du fick den?

– Det beror på vad man frågar, handlar det bara om att stödja så absolut. Men jag har inte uppfattat att det är ett problem hos oss. Vare sig om det har varit rena kvinnoförbundsträffar, eller andra tillfällen där man bara pratar med kvinnor inom partiet har jag inte upplevt att det har funnits den sortens problematik. Men det klart att det inte är helt fredat, sånt här finns ju överallt i samhället, säger Paula Bieler, talesperson i jämställdhetsfrågor för SD.

Säger att partiet agerat

Paula Bieler säger att då det har funnits situationer inom partiet har man agerat, och tagit fallen på största allvar.

Det senaste exemplet är då Hanna Wigh anklagade en partikollega för ett sexuellt övergrepp. Den politikern tog en time out, och polisanmäldes av den egna partiledningen.

Paula Bieler tror inte att Sverigedemokraterna skiljer sig nämnvärt från samhället i stort när det kommer till de här frågorna.

– Det är min uppfattning att vi inte har den sortens problem och jag hoppas att det överlag inte är så stora problem i de andra partierna heller som det kanske verkar i de här fallen, som man förhoppningsvis tar tag i ordentligt, säger Paula Bieler (SD).

ARTIKELN HANDLAR OM