Etiknämnd granskar fusk – utreds för fiffel

Centrala etikprövningsnämnden ska granska fusk – men utreds nu av åklagare för fiffel med handlingar.

Nämndordföranden Johan Munck skyller på kanslisterna:

– Det är inget som jag har att göra med, utan det handlar om enskilda tjänstemän, säger han till Aftonbladet.

En förundersökning om tjänstefel har inletts mot Centrala etikprövningsnämnden, rapporterar SR Ekot.

Nämnden kontrollerar att forskning som rör människor bedrivs etiskt – och har en särskild expertgrupp som granskar forskningsfusk.

Klippte och klistrade

Misstankar finns om att handlingar har förfalskats på myndigheten och sedan lämnats ut till journalister.

Förfalskningen skedde efter att Sveriges Radio granskat myndigheten, och det framkommit att vissa viktiga tillsynsärenden hade legat utan handläggning i flera år.

När flera media begärde ut dokument, klippte och klistrade tjänstemän i handlingarna så att det skulle se ut som om besluten togs tidigare än vad som gjorts.

– Vi har noterat uppgifter i media bland annat om antedateringar av protokoll och en del annat. Det har gjort att vi finner anledning att misstänka tjänstefel. Därför har jag beslutat att inleda förundersökning, säger kammaråklagare Per Andersson till Ekot.

"Försök att rätta"

Aftonbladet når nämndens ordförande Johan Munck.

– Är det någon som gjort fel så är det väldigt beklagligt, säger han.

Hur påverkar det här förtroendet för Centrala etikprövningsnämnden, tror du?

– Det är väl aldrig roligt att förekomma i ett sådant här sammanhang. Men det här är något som jag inte haft något att göra med över huvudtaget. Det är enskilda tjänstemän som uppenbarligen försökt rätta ett beslut som varit mindre lyckat. Om det är fel eller ej får väl granskningen utvisa, säger Johan Munck.

Publisert: