Nya övergrepp på elitskolan

Uppdaterad 2012-10-26 | Publicerad 2012-10-19

Aftonbladet avslöjar de brutala larmsamtalen

Övergreppen som sker i det tysta på elitskolan Lundsberg framstår som allt grövre.

Aftonbladet kan nu avslöja nya larmsamtal till Skolinspektionen från både lärare och elever.

De berättar om våldtäkter med kvastskaft och "sexuella övergrepp på flickor som pojkar gör i grupp för att skapa sammanhållning".

Lundsbergsskolan får hård kritik av Skolinspektionen.

I november förra året uttalade Skolinspektionen hård kritik mot Lundsbergs skola.

Granskningen visade att eleverna fostras i ett system där yngre elever ska vänja sig vid att utsättas för förnedrande behandling såsom kränkande tillmälen och våld. Vissa av dem blev så utsatta att de inte orkade gå kvar.

Miljön vid skolan präglades inte av trygghet och studiero.

”Vidtar inte åtgärder”

"Rektorn och övrig personal vidtar inte heller de omedelbara eller tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna detta", uttalade Skolinspektionen.

Men förhållandena tycks vara mycket värre än vad Skolinspektionens granskning visade den gången.

Efter kritiken hörde både personal och elever av sig om utstuderade övergrepp som i normala fall skulle betecknas som våldtäkt, grov misshandel, utpressning och olaga hot, bland mycket annat.

Aftonbladet kan i dag avslöja innehållet i Skolinspektionens tjänsteanteckningar, som bygger på samtalen.

En av dem som ringde berättade att manliga elever tvingades till sexuella handlingar med varandra medan äldre elever tittade på.

"Andra fick trä kondomer på kvastskaft och köra in i varandras ändtarm", står det vidare i en tjänsteanteckning.

Efter samtal med en annan anmälare sammanfattade en tjänsteman på Skolinspektionen:

"Sexuella övergrepp på flickor som pojkar gör i grupp för att skapa sammanhållning".

Fick straffpoäng av äldre

Förutom slag och sparkar, och uppdrag som att städa, kunde yngre elever också få "straffpoäng" av de äldre. Enda utvägen var att köpa sig fri.

"Det kan röra sig om 10 000-tals kronor", står det i en anteckning.

Vuxna, inklusive rektorn, anklagades för att ha känt till allt men låtit det passera.

Händelserna ska ha inträffat vid olika tidpunkter de senaste åren.

– Vi såg mycket allvarligt på uppgifterna, säger Marie Axelsson, chefsjurist vid Skolinspektionen.

Någon värdering av det som berättades gjordes inte, men eftersom det gällde sexuella trakasserier lämnades informationen vidare till diskrimineringsombudsmannen, DO.

– Vi gjorde även en anmälan till polisen.

För att polisen ska kunna komma vidare underlättar det om anmälare och offer är kända. Men de som larmade Skolinspektionen ville alla vara anonyma.

I det fall som inspektionen anmälde till polisen fanns både en målsägare och flera gärningsmän utpekade. Ärendet lades trots det ner av åklagare i onsdags med motiveringen "brott kan ej styrkas".

Hos DO blev Skolinspektionens rapport om kränkningarna liggande utan någon åtgärd, enligt Peter Tai Christensen, chef för granskningsenheten.

Såvitt känt har uppgifterna om de sexuella övergreppen därför aldrig nått polisen.

”Kränks fortfarande”

När DO i somras inledde en så kallad temagranskning av 35 skolor togs emellertid de tre riksinternaten Lundsberg, Sigtuna och Grennaskolan också in.

Skolorna har fått redovisa sina planer för att motverka trakasserier och DO granskar för närvarande dessa.

– De första besluten kommer att skickas ut i början av november. De har sedan möjlighet att komplettera sina planer så granskningen fortsätter och är inte klar förrän i vår, säger Clas Lundstedt, pressansvarig vid DO.

Vid en uppföljning av den förra tillsynen av Lundsberg konstaterade Skolinspektionen att elever fortfarande kränks.

I förra veckan beslutades därför om ett föreläggande av vite på 500 000 kronor för att sätta press på skolan att genomföra förbättringar.

Aftonbladet har skickat frågor till Lundsbergs rektor Staffan Hörnberg och även sökt honom på telefon för en kommentar om de nya uppgifterna.