Extra avgift på hårddiskar och USB

NYHETER

Efter en dom i skiljenämnd läggs vid årsskiftet en särskild privatkopieringsavgift på externa hårddiskar och USB-minnen.

Avgiften blir 80 kronor per extern hårddisk och 1 kronor per gigabite minne på USB.Bakgrunden är en tvist mellan å ena sidan Copyswede, som företräder svenska upphovsmän och konstnärer, och å andra sidan elektronikbranschen."Dagens avgörande av skiljenämnden är olyckligt.

Det visar prov på att gå i otakt med tiden och är ett tydligt exempel på svårigheten att juridiskt navigera på marknader med snabb teknisk utveckling och stor innovationskraft", säger Klas Elm, vd för Elektronikbranschen.

TT