Advokaten: Utesluter inte brott

Av: John Granlund, Jenny Agö, TT

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2 | Foto: MAGNUS LIAM KARLSSON
Lars Nyberg.

Telias egen utredning hittar inga bevis för mutor i affärerna med Uzbekistan.

Men brott utesluts samtidigt inte.

– Affärerna har omgärdats av så många märkliga förhållanden att åtminstone någon borde ha reagerat, säger advokaten Biörn Riese.

Klockan 10.00 presenterades Telias egen rapport om företaget gjort sig skyldigt till mutbrott eller inte.

– Det finns en rad anmärkningsvärda förhållanden och oklarheter i den här investeringen som Telia Sonera har gjort, säger advokaten Biörn Riese på advokatfirman Mannheimer Swartling som lett utredningen.

Riese berättar att han bland annat har gått igenom cirka 40 000 e-mejl och intervjuat ett 35-tal personer i sin utredning.

I utredningen konstateras att Telia Sonera har haft låga ambitioner när det gäller att skaffa sig kunskap om den lokala partnern, både när det gäller styrelsen och projektledningen. Denna ambitionsnivå innebär också att Telia Soneras egna riktlinjer inte följts fullt ut, skriver utredaren.

”Om man inte vet vem som är motpart eller hur en motpart kommit över tillgångar som förvärvas, förefaller det svårt att säkerställa att korruption inte förekommer i något led”, skriver Biörn Riese.

Utredningen visar också att Telia Sonera hade för avsikt att ingå avtal med Gulnara Karimova, dotter till Uzbekistans president Islam Karimov, och hennes investeringsgrupp som lokal partner.

Misstankarna om brott som har framförts i medier och av svensk åklagare kan inte avföras, enligt utredningen.

Vd får hård kritik

Björn Riese tycker att någon på Telia Sonera borde ha reagerat på alla märkliga förhållanden som affären har omgärdats av.

”Gör man affärer i en korrupt stat bör man helt enkelt vara mer noggrann än vad Telia Sonera varit”, skriver han i utredningen.

Biörn Riese pekar ut flera personer som ansvariga för bristerna, däribland vd Lars Nyberg och den föregående Telia-vd:n Anders Igel.

Anders Igel får kritik för en okritisk hållning till information från projektledningen. Den sittande vd:n Lars Nyberg får också kritik för att han varit okritisk, trots förekomsten av fortsatta oklarheter i samband med affären.

Telia Soneras styrelse under hela perioden får kritik för bristfällig hantering av affären. Även projektledningen får kritik, då den anses ha slarvat med information om den lokala partnern och ägarförhållanden.

Nu skriver styrelsen i ett uttalande:

”Det är styrelsens slutsats att investeringarna inte genomfördes på ett tillfredsställande sätt. Sammantaget har den interna informationen och kontrollen på olika nivåer (ägare, styrelse, ledning och linjeorganisation) inte räckt till för att fånga upp varningssignaler om affärens etiska risker. I efterhand är det uppenbart att en mer omfattande undersökning av våra motparter skulle ha genomförts,” skriver styrelsen och konstaterar att den delar Mannheimer och Swartlings kritik.

Miljardmutor misstänks

I snart ett halvår har anklagelserna om mutbrott haglat mot Telia Sonera.

Det började med att SVT:s "Uppdrag Granskning" sände en rad reportage om företagets tveksamma affärer i Uzbekistan.

Miljarder kronor misstänks ha slussats ut i mutor - för att få telefonilicenser i landet.

Sedan dess har Riksenheten mot korruption inlett en förundersökning om mutbrott.

Vid lunchtid håller Telia presskonferens, och omkring klockan 14 möter ägarna finansmarknadsminister Peter Norman (M).

Fotnot: Nedan finns Telias styrelse eget pressmeddelande om mututredningen att läsa som pdf.

Publicerad: