Så fördelas pengarna i regeringens budget

avSofia Roström Andersson

1 av 8 | Foto: Björn Elgstrand
1981 Kjell-Olof Feldt inledde tradition med budgetpromenaderna. "Det skulle nog aldrig ha fallit Gunnar Sträng att göra något liknande, säger ministerkollegan Bosse Ringholm.

Budgetutrymmet för 2013 är nästan dubbelt så stort som i år och de största satsningarna görs på infrastruktur, forskning och bolagsskatt.

Regeringen tror att ekonomin börjar återhämta sig – men finansminister Anders Borg varnar för att det kan gå sämre än väntat.

Budgetutrymmet för 2013 är 22,7 miljarder kronor – nästan dubbelt så mycket som i år.

– Över 70 procent av den här budgeten ligger på infrastruktur, forskning och bolagsskatt, säger Anders Borg.

Anders Borg höll på morgonen en presskonferens där han presenterade regeringens budget.

– Sverige har visat sig vara mer stryktåligt än vi trott. Vi har en budget som är bland de starkaste i Europa och en skuld som är bland de lägsta, vi har säkerhetsmarginaler. Det gör att vi kan klara en svagare ekonomisk utveckling, säger han.

BNP väntas öka

I en debattartikel på DN debatt i dag skriver finansministern att Sveriges ekonomi fortfarande står stark, men att vi tydligt känner av effekterna av skuldkrisen i Europa.

Regeringen tror att ekonomin kommer att börja återhämta sig under nästa år, men Anders Borg varnar samtidigt för att det finns en risk för en sämre utveckling än vad regeringen räknar med i budgeten som presenteras i dag.

2014 tror han att det vänder och att det blir en tillväxt på 3,7 procent.

Finansdepartementet bedömer att BNP ökar med 1,6 procent 2012 och 2,7 procent 2013. Statliga Konjunkturinstitutet tror dock på betydligt lägre tillväxt än regeringen, skriver TT. KI spådde i augusti att BNP skulle växa med 1,3 procent i år och 1,8 procent nästa år.

Tror att arbetslösheten sjunker

I de offentliga finanserna blir det underskott i år och Anders Borg säger att det blir balans i ekonomin först 2015 eller 2016.

– Att då lägga en åtstramande budget vore direkt olämpligt. Även med de åtgärder vi nu sätter in sänks statsskulden gradvis, säger han.

Arbetslösheten väntas öka till 7,6 procent i år jämfört med förra årets 7,5 procent.

– Men vi fick inte den kraftiga uppgången på arbetslöshet under 2012 som många trodde, säger Anders Borg.

Under 2013 väntas arbetslösheten sjunka till 7,5 procent igen, och till 6,7 procent året efter.

Regeringen räknar med underskott i statsfinanserna både i år och nästa, men spår ett överskott 2014 med 0,3 procent.

– Prognosen är precis densamma som den Borg presenterade i samband med mötet på Harpsund. Jag hade trott på någon liten nedjustering. Tillväxtprognosen för nästa år och 2014 är i högsta laget, säger Robert Bergqvist, chefekonom på SEB, till TT.

"I högsta laget"

Det mesta av innehållet i "nådiga luntan" var redan känt sedan tidigare. Som Aftonbladet skrivit är pensionärerna och fattiga barnfamiljer vinnarna i budgeten, även om skillnaden i plånboken inte blir jättestor.

Här är några av de största satsningarna:

Den absolut största satsningen är sänkningen av bolagsskatten från dagens 26,3 procent till 22 procent. Det kostar 16 miljarder kronor och sker från 1 januari nästa år. Förhoppningen är att sänkningen både ska ge fler jobb samtidigt som man hoppas att fler utländska företag kommer att vilja etabalera sig i Sverige. Under presskonferensen i dag sa Borg att han inte tror att det blir sista sänkningen.

Under Almedalsveckan i juli lanserade Fredrik Reinfeldt en "jobbpakt" mellan regeringen och arbetsmarknadens parter. Förhoppningen är att den ska leda till 30 000 jobb för unga och nästan 2,2 miljarder satsas på den nästa år.

I veckan stod det också klart att regeringen satsar på skattelättnader på 1,15 miljarder kronor för pensionärerna. För de allra flesta av landets pensionärer innebär sänkningen ungefär en femtiolapp extra i plånboken varje månad.

1,5 miljarder kronor, satsas på rättsväsendet.

På infrastrukturen och forskning, som enligt Borg är två av de viktigaste satsningarna, vill regeringen lägga nära 1,6 respektive drygt 1,7 miljarder kronor nästa år.

Här hamnar miljonerna

1,1 miljarder i skattesänkning för pensionärer. Ger ­cirka en 50-lapp i månaden.

Bostadstillägget för ­ensamstående pensionärer med låga inkomster höjs med 170 kronor. Kostnad 430 miljoner kronor.

Höjd lägstanivå i föräldrapenningen från 180 till 225 kronor per dag. Kostnad 300 miljoner kronor.

100 miljoner för unga ­förtidspensionärer. De ska inte förlora ersättning om de börjar jobba eller studera.

Barnen i en familj med ­försörjningsstöd får tjäna 44 500 kronor per i år i stället för drygt 22 000 kronor utan att det går ut över familjens försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag).

Barntillägget för studenter höjs (okänt hur mycket).

  Summeringen tar upp några viktiga punkter i budgeten och är inte heltäckande. Siffrorna gäller bara för 2013.

Källa: Aftonbladet, Swedbank