Även Löfven får kritik för programförslag

Löfvens programgrupp. Här är Morgan Johanssons eget foto från möte med S programkommission på Bommersvik. På bilden: Stefan Löfven, Karl-Petter Thorwaldsson, Vanja Lundby Wedin, Annelie Hulthén, Berit Högman, Lars Engqvist och Marika Åsbrink.
Löfvens programgrupp. Här är Morgan Johanssons eget foto från möte med S programkommission på Bommersvik. På bilden: Stefan Löfven, Karl-Petter Thorwaldsson, Vanja Lundby Wedin, Annelie Hulthén, Berit Högman, Lars Engqvist och Marika Åsbrink.

Omodernt, dyster framtidssyn, oförståelse om miljö och klimatförändringarna och för negativ syn på offentliga sektorn.

Inte bara Annie Lööf – nu får även Stefan Löfven hård om förslaget till nytt partiprogram.

– Om man skulle ha resonerat så här på 1800-talet skulle vi inte haft några järnvägar, säger S-ordförande i Malmö, Joakim Sandell.

Inte bara Annie Lööf får kritik för sina nya principförslag.

Sedan förslaget varit ute på remiss har synpunkter kommit in från distrikten. Många påtalar att man i huvudsak är nöjd med programförslaget, men flera tuffa anmärkningar finns också.

"Omodernt", "dyster framtidssyn". Större delen av distrikten tar upp att programmet saknar tyngd i frågor om miljö och klimatförändringar.

”Skulle inte haft järnvägar”

En del med frän kritik även om socialdemokratins grundvalar: synen på gemenskap och den offentliga sektorn.

Hårdast smäll på fingrarna kommer från Skåne.

Joakim Sandell, ordförande för Socialdemokraterna i Malmö:

– Det viktigaste som jag tycker är att vi saknar resonemang i synen på offentliga investeringar och den allmänna synen på den offentliga sektorn – att den inte bara skapar välfärd utan även tillväxt.

Han tar infrastruktursatsningar som exempel.

– Man kan dra paralleller: hade man resonerat så här på 1800-talet hade vi inte haft några järnvägar. De byggdes med hjälp av lån.

Ett annat exempel anser Sandell är sjukvården:

– Det är en stor beställare av högteknologiska lösningar och drivande för forskning.

Hoppas på omedvetet felsteg

Skånes socialdemokrater efterfrågar också, som många andra distrikt, en tydligare positiv syn på en grön omställning, till ett mer miljövänlig användning av energi.

Joakim Sandell hoppas bara att frånvaron av positiva resonemang kring offentliga sektorn i programmet är en "lapsus", ett omedvetet misstag, och han menar att det kan ha att göra med Stefan Löfvens bakgrund inom industrin.

– Det har varit mycket diskussioner om näringslivet och den offentliga sektorn har hamnat vid sidan om.

I går hade partiledaren Stefan Löfven möte med programkommissionen på konferensanläggningen Bommersvik i Järna utanför Stockholm. I kommissionen sitter Morgan Johansson, som uppger att 99 remissvar från distrikt, kommuner och föreningar kommit in och att kommissionen nu enats om ett nytt program.

”Tagit åt sig”

Om kritiken säger Johansson:

– Vi har en lugnare process än Centerpartiet. Det är ingen som avbryter sina semestrar.

Enligt Johansson, som är vice ordförande i det hårdast kritiserande distriktet Skåne, har man tagit åt sig av synpunkterna.

– Jag tror nog att alla även därhemma kommer att bli nöjda.

Programmet kommer att beslutas om av partistyrelsen i slutet av januari och presenteras offentligt i början av februari.

Publisert: