Här får farfar kosta mest

Notan för Valdemar i Sorsele – 81 558 kronor i månaden

”JAG ÄR NÖJD” Valdemar Mikaelsson, 86, bor i Sorsele – kommunen som lägger mest pengar på sina äldre i hela Sverige. ”Nog är hemtjänsten bra. Jag är nöjd med den”, säger han. Men trots att de satsar mest ligger kommunen på 117:e plats vad gäller hur nöjda de äldre är med äldrevården.
”JAG ÄR NÖJD” Valdemar Mikaelsson, 86, bor i Sorsele – kommunen som lägger mest pengar på sina äldre i hela Sverige. ”Nog är hemtjänsten bra. Jag är nöjd med den”, säger han. Men trots att de satsar mest ligger kommunen på 117:e plats vad gäller hur nöjda de äldre är med äldrevården.

En avgrund skiljer mellan landets kommuner när det gäller hur mycket de satsar på äldreomsorgen.

Sorsele lägger över 80 000 kronor per pensionär, Staffanstorp bara 27 000 kronor.

– Nog är hemtjänsten bra. Jag är nöjd med den, säger Sorselebon Valdemar Mikaelsson, 86.

Bara för att en kommun har höga kostnader för äldreomsorg behöver inte kvaliteten öka, enligt Peter Nilsson, statistiker på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

– Vi kan inte se något samband mellan kostnader och resultat. Det är så mycket som spelar in, som organisationsförändringar och ledarskap, säger han.

SKL mäter inte bara hur mycket landets kommuner lägger på äldreomsorgen per invånare över 65 år, de mäter också hur nöjda de äldre är med äldreomsorgen.

Satsar mest

Sorsele satsar visserligen mest, men ligger ändå inte bättre än på 117:e plats bland landets kommuner. 68 procent av de boende inom äldreomsorgen är nöjda.

För Staffanstorp stämmer siffrorna för pengainsats och nöjdhet däremot överens. Kommunen satsar minst, och ligger bland de sista i nöjdhet, på 274:e plats. Bara 52 procent är nöjda.

De höga kostnaderna för äldreomsorgen i Sorsele beror på flera saker:

– Vi har en hög andel äldre, som är över 80 år. Personalen har lite högre lön än i övriga landet. Dessutom har vi långa avstånd i kommunen, vilket gör att vi måste ha flera hemtjänstgrupper, säger omsorgsnämndens ordförande Inger Stenlund (V).

Hon tycker det är tråkigt att inte fler är nöjda med äldreomsorgen, men hoppas få högre siffror när kommunen nästa år ordnar parboenden för de gamla.

Få över 80 år

I Staffanstorp beror de låga äldreomsorgskostnaderna till stor del på att så få kommuninvånare är över 80 år. Snart är alla äldreboenden i den moderatledda kommunen privata, men det är oklart om det påverkat kostnaderna. Däremot har lönekostnaderna inom hemtjänsten sänkts genom att de anställda inte får betalt när de förflyttar sig:

– Det gäller att planera rutten. Har man inte någon förflyttningstid blir det inget problem, säger Anders Olin (M), förste vice ordförande i socialnämnden.

Ifrågasätter resultatet

Både han och S-ledamoten i socialnämnden Laila Olsen hävdar att de gamla är mer nöjda med äldreomsorgen än vad SKL:s uppgifter visar.

– Jag tror det ligger på 60–70 procent nöjda, säger Olsen.

Publisert: