Deras krav – kontroll

avClaes Petersson, Josefin Sköld

Nu vill ledande juridiska experter att nämndemännen ska kunna granskas

Godtyckligt och oseriöst.

Landets främsta juridikexperter rasar mot den bristande kontrollen av nämndemän.

– Det är en förtroendefråga. Det borde nog ­finnas ett kontrollsystem, säger justitierådet och förre justitiekanslern ­Göran Lambertz.

Göran Lambertz.

Precis som för sina kollegor, juristdomarna, har nämndemännen rätt att ha kvar sitt uppdrag om de inte döms till hårdare straff än böter. Domstolen kan också göra en egen prövning för varje fall.

Förtroendefråga

Men frågan om dömda nämndemän, som dömer andra, handlar också om förtroende och rättssäkerhet.

– Det bästa är om nämndemän inte dömer i sådana mål som de själva varit föremål för, säger Göran Lambertz, justitieråd, tidigare justitiekansler.

Flera ledande experter Aftonbladet talat med är överens om att ett nytt system, som kontrollerar nämndemännens brottsliga bakgrund, måste införas. Och det finns flera förslag på hur det skulle kunna fungera.

Ralf G Larsson, domare vid Lunds tingsrätt, anser att kommuner och landsting – som utser nämndemännen –ska kunna efterfråga utdrag ur belastningsregistret.

– Precis som det fungerar på förskolorna i dag. Rätts­säkerheten måste få gå före integriteten i det här fallet, säger han.

Enligt Lars Lassinantti, ordförande i Nämndemännens Riksförbund, borde ett sådant system inte vara ett problem för medlemmarna.

– Jag kan inte se att någon nämndeman skulle ha ­något emot det. Genomgående kontroller ökar förtroendet för systemet, ­säger han.

En mjukare väg

Flera andra experter ­förespråkar annars en upplysningsskyldighet där nämndemannen är skyldig att anmäla till lagmannen om den står inför åtal ­eller är dömd för ett brott.

– Det är en mjukare, men förhoppningsvis också ­effektiv, väg att gå, säger Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet.

Hans kollega, Claes Sandgren, professor i civilrätt, påpekar också att partierna som nominerar nämndemän måste ta ett större ansvar för deras lämplighet.