Nyheter

FOI anmäler Sveriges Radios handlingar

Av: 

Linda Hjertén

NYHETER

Vill undersöka om brott mot offentlighets- och sekretesslagen begåtts

Sveriges Radio Ekot avslöjade att Sverige har hjälpt Saudiarabien med att planera en avancerad vapenfabrik.

Nu anmäler Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, handlingarna som ligger till grund för avslöjandet.

FOI skriver i ett pressmeddelande att de förbereder en anmälan till Justitiekanslern (JK).

De menar att det finns en misstanke om att det kan ha begåtts ett brott mot offentlighets- och sekretesslagen med anledning av de handlingar som publicerats bland annat på Sveriges Radios hemsida sedan den 6 mars.

"Avancerad vapenfabrik"

"När anmälan har gjorts hanteras ärendet av JK, som beslutar om förundersökning ska inledas. FOI kommenterar inget ytterligare rörande den kommande anmälan," skriver man.

Det var den 6 mars som Ekot avslöjade att Sverige har haft långt långtgående planer på att den svenska myndigheten Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, i största hemlighet ska hjälpa Saudiarabien att bygga en avancerad vapenfabrik.

Alla partier

Projektet startade redan 2007 och kallas internt på FOI och regeringskansliet för "Simoom", visade en stor mängd sekretessbelagda handlingar som Ekot tagit del av.

Enligt dokumenten fick politiker från alla partier som vid tillfället satt i riksdagen våren 2010 fick information om det planerade bygget av en vapenfabrik i Saudiarabien.

Det är dessa dokument, som legat till grund för en lång rad avslöjanden, som FOI nu vill att JK ska titta närmare på.

Avslöjandet satte stor press inte bara på FOI utan även på regeringen och framförallt försvarsminister Sten Tolgfors som till slut erkände att han hade informerats om FOI:s planer på vapenfabriken i Saudiarabien.

ANNONS

Köp munskydd, Covid antikroppstester & alcogel och minska risken för smittspridning idag!

Extern länk från Meds

Köp nu

Publisert: