Många cancerfall kan förebyggas

Många cancerfall kan förhindras genom en hälsosam livsstil.
Många cancerfall kan förhindras genom en hälsosam livsstil.

Vart tredje cancerfall kan förhindras genom en hälsosam livsstil.

Det skulle kunna rädda 7 000 svenskar från att dö i cancer och 18 000 från att insjukna i sjukdomen varje år.

– För att klara den ökade cancerbördan så måste vi förebygga mer effektivt, säger generalsekreteraren Stefan Bergh på Cancerfonden.

Stefan Bergh, generalsekreterare på Cancerfonden
Stefan Bergh, generalsekreterare på Cancerfonden

Bara rökning orsakar årligen 5 000 dödsfall i cancer i Sverige. Elva procent av alla vuxna i Sverige röker dagligen, enligt Folkhälsoinstitutets nationella folkhälsoenkät 2013.

Ännu mer skrämmande är att bland ungdomar på gymnasiets årskurs två så röker var fjärde kille och var tredje tjej.

Rökning ökar risken för cancer i lungor, munhåla, strupe, lever och tjocktarm. Det är den viktigaste livsstilsrelaterade orsaken till cancer. Andra är alkohol, onyttig och felaktig kost, stillasittande och inaktivitet samt solande.

Går att förebygga cancer

Cancerfonden uppskattar att en hälsosam livsstil skulle kunna minska antalet cancerfall med en tredjedel. Rökstopp, fysisk aktivitet, en balanserad kost, minskad alkoholkonsumtion samt skugga i stället för sol förebygger olika typer av cancer.

Det innebär att 18 000 svenskar årligen skulle kunna slippa få en cancerdiagnos.

Även dödsfallen i cancer skulle kunna minska med en tredjedel och 7 000 liv skulle kunna räddas. Om 16 år - 2030 - beräknas antalet cancerpatienter i vårdkedjan vara cirka 70 procent fler än i dag. För att vända denna negativa trend kräver nu Cancerfonden mer kraftfulla politiska åtgärder.

2013 lät Cancerfonden Demoskop göra en undersökning bland 4 000 personer. Den visade att tre av fyra kände till att man genom sin livsstil kan påverka risken för cancer.

Hudcancer ökar mest

Ohälsosamma matvanor och låg fysisk aktivitet kan ge övervikt och fetma som i sig är riskfaktorer för ett flertal cancersjukdomar som bröstcancer, njurcancer och matstrupscancer. Samtidigt uppgav var femte person i enkäten att de inte motionerade alls.

Hudcancer är den cancerform som ökar mest. Den allvarligaste formen – malignt melanom – skördar varje år över 500 liv. Ett klart samband finns mellan hudens exponering för UV-ljus från solen eller från solarier och risken att utveckla hudcancer.

Barn och ungdomar är särskilt känsliga för UV-strålning och därför kräver Cancerfonden lagstiftning om 18-års gräns för solarier.Det är en fråga som debatterats länge. Men nu visar Cancerfondens egen undersökning bland partierna att de är överens.

Vill ta till politiska åtgärder

Alla partier är för 18-års gräns i solarierna.

De olika riksdagspartierna har besvarat en enkät med frågor om hur de vill utforma politiken för att kunna förebygga olika cancersjukdomar. Svaren finns i Cancerfondens valguide 2014 i cancerrapporten.

Undersökningen visar att svenska folket överlag vill ha mer genomgripande lagstiftning och är för fler förebyggande politiska åtgärder än vad politikerna själva är.

I faktarutan nedan följer fler resultat. 

Dessa politiska åtgärderna vill riksdagspartierna ha

Fler idrottstimmar i skolan:

Alla partier positiva utom Vänsterpartiet.

Lägre moms på frukt och grönt:

Bara Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är positiva.

Fettskatt:

Vill inget parti ha.

Exponeringsförbud för cigarettpaket:

Alla positiva utom Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Stora varningsbilder på cigarettpaket:

Vill alla partier ha.

Rökförbud på allmän plats:

Moderaterna, Folkpartiet och Sverigedemokraterna är negativa – resten är positiva.

Höjd tobaksskatt:

Alla partier är positiva.

Totalförbud mot försäljning av cigaretter:

Får gehör hos Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet – men dissas av övriga partier.

Slutdatum för när det ska vara rökfritt i Sverige, ex 2040:

Alla övervägande positiva utom Moderaterna och Folkpartiet.

Vad tycker då svenska folket?

Svenska folket vill ha:

18-års gräns för solarier.

Fler idrottstimmar i skolan.

Lägre moms på frukt och grönsaker.

Exponeringsförbud av cigarettpaket i butiker.

Stora varningsbilder på cigarettpaketen.

Rökförbud på allmän plats.

Höjd tobakskatt.

Svenska folket vill INTE ha:

Fettskatt

Källa:  "Valguide" i Cancerfondsrapporten 2014.

Publisert: