’Risk att Bergwall begår nya brott’

Publicerad:
Uppdaterad:
Sture Bergwall, tidigare Thomas Quick har frikänts från samtliga mordanklagelser.
Foto: BJÖRN LINDAHL
Sture Bergwall, tidigare Thomas Quick har frikänts från samtliga mordanklagelser.

"Sture Bergwall har en psykisk störning som inte är en allvarlig psykisk störning", skriver Rättsmedicinalverket i den utredning som nu är offentlig.

Enligt utredningen gör hans psykiska tillstånd att det finns risk för återfall i brottslighet av allvarligt slag och därför behöver han fortsatt rättspsykiatrisk vård.

Diagnosen pedofili, som han fick redan 1970, bedöms kvarstå. Den definieras som en "tvångsmässig utlevelse av sexualdrift riktad mot minderåriga".

Trots diagnosen pedofili har Bergwall inte uppvisat något pedofilt beteende sedan 1969.

När det gäller tidigare diagnosticerade personlighetsstörningar skriver Rättsmedicinalverket (RMV) att "han behöver i högre utsträckning än andra få sin självbild och identitet bekräftad av omgivningen, kan vara självcentrerad med ett ytligt känsloregister samt anpassar sitt beteende utifrån vad som gagnar honom". Däremot är han inte så dysfunktionell att han lever upp till de diagnostiska kriterierna för personlighetsstörningsproblematik.

”Uppvisar viss labilitet”

Bergwalls tidigare drogmissbruk och personlighetsstörningar har starkt ökat risken för brottslighet. Enligt RMV uppvisar han fortfarande en viss labilitet, men inte av sådant slag att det inneburit några problem med dagliga rutiner och aktiviteter.

I dagsläget är riskfaktorerna i stället att han vistats 22 år på institution samt att det kan komma att innebära viss stress för Bergwall att vistas utanför Säter som en nu väl igenkänd person, "vilket ställer krav på hans förmåga att hantera sådan uppmärksamhet på ett adekvat sätt".

Mildrad personlighetsstörning

Som skyddsfaktorer nämns att Bergwall ser sig själv som en ärlig och rättskaffens person samt hans starka önskan att leva i frihet. Detta ihop med en realistisk planering, ett socialt skyddsnät, boende, sysselsättning och ekonomisk trygghet kan göra att han är starkt motiverad att sköta sig. Familjens stöd nämns också som en skyddsfaktor.

Personlighetsstörning i kombination med en sexuell problematik och missbruk anses ha bidragit till Bergwalls tidigare brottslighet. Personlighetsstörningen är nu mildrad så till den grad att den inte längre når upp till diagnoskriterierna, enligt RMV.

Inget pedofilt beteende

Pedofilin tycks inte ha styrt hans beteende på två decennier och missbrukat har han inte gjort sedan 1990-talet. De mediciner han tar nu är "ur riskperspektiv ofarliga preparat". Ändå anser RMV att just missbruket måste följas upp eftersom hans "tidigare kriminalitet till stor del skett under inverkan av alkohol och/eller droger".

TT

Publicerad: