Tidigare vädermetaforer från Anders Borg

– Det är gråväder i världsekonomin, arbetslösheten i Sverige ligger kvar och rör sig sidledes.

Här följer ett axplock av tidigare referenser till vädret från finansministern.

Augusti 2008:

– Ett regnoväder har dragit in över svensk ekonomi under sommaren

November 2008:

– Vi står inför en riktig vargavinter som blir bister, lång och mörk.

Oktober 2010:

– Temat för dagen är alltså nästa kris. Det är en optimistisk bild av svensk ekonomi men med mycket mörka moln på himmelen, oron kan komma tillbaka.

Juli 2011:

– Det känns som att en dimma har lagt sig också över återhämtningen i svensk ekonomi. Vi ser ett tydligt krisbakslag,

Augusti 2011:

– Nu hotar skuldstormen att dra in över Sverige och här måste byggas skyddsvallar.

April 2012:

– Läget är fortfarande osäkert och oförutsägbart. Precis som ett aprilväder.

April 2013:

– Försenad vår med risk för frostnätter.

Augusti 2013:

Publisert: