Nu är det stopp för mobilen i bilen

Nu skärps reglerna för trafikfarlig mobilanvändning

Nu skärps reglerna för mobiltelefonanvändning i trafiken.

Att skicka sms bakom ratten är inte längre tillåtet.

Den som bryter mot reglerna kan åka på böter på upp till 4 000 kronor.

De nya reglerna träder i kraft i den första december och innebär att man bara får använda mobiltelefonen "om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet."

– I många andra europeiska länder är det helt förbjudet att prata i telefon utan handsfree, men det är verkningslöst eftersom det inte handlar om ifall man håller luren med handen eller inte utan om var man har sin uppmärksamhet, säger Niklas Jälevik, kommunikationsdirektör på Transportstyrelsen.

Enligt den tidigare formuleringen av trafikförordningen kunde den som körde vårdslöst på grund av mobiltelefonprat dömas för vårdslöshet i trafik.

Inte sms:a

Den nya formuleringen innebär en skärpning eftersom den lägger större tyngd på uppmärksamheten.

Inget särskilt användningsområde nämns. Det centrala ordet i de nya reglerna är istället "menligt" och vad som ska räknas som sådant.

– En sak är i alla fall säker: ur ett trafiksäkerhetsperspektiv ska man inte sms:a när man kör bil eftersom det tar uppmärksamheten och blicken från vägen, säger Niklas Jälevik.

Helhetsbedömning

Även ett mobiltelefonsamtal kan anses som menligt, om det sker i en extremt uppmärksamhetskrävande trafiksituation.

– Det handlar om att göra en helhetsbedömning där man värderar hela situationen, säger Hans Yngve Berg, på enheten för analys och strategi på Transportstyrelsen.

Mobilrelaterade olyckor är inget litet problem. Enligt olycksstatistik från USA beror 16 procent av alla dödsolyckor i trafiken på så kallad distraktioner - vanligtvis handlar det om mobiltelefoner.

4 000 kr i böter

– Regeringen har inte vetat ha något totalförbud mot kommunikationsteknik i fordonen eftersom tekniken kommer antagligen att ta över en stor del av körningen framöver.  

Brott mot de nya reglerna straffas med böter motsvarande fortkörningsböter. I klartext innebär det bötesbelopp upp till 4 000 kronor.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN