Sex av tio vill inte ha nytt jobbskatteavdrag

NYHETER

Om mindre än en månad genomför regeringen det femte jobbskatteavdraget.

Mot folkets vilja, visar en ny Sifo-undersökning.

– Många har erfarenhet av att välfärdsstaten inte levererar. Det nya är att man knyter det så tydligt till skattenivåerna, förklarar professor Henrik Ekengren Oscarsson.

Vid årsskiftet genomför regeringen det så kallade femte jobbskatteavdraget. Kostnaden för den nya sänkningen av inkomstskatten blir cirka 12 miljarder kronor och ger omkring 270 kronor mer i månaden för en vanlig löntagare.

Stödet för det nya avdraget är dock svagt, rapporterar SVT. Enligt en ny opinionsundersökning, som Sifo gjort på uppdrag av SVT:s ”Agenda”, tycker 58 procent av de tillfrågade att det är mycket dåligt eller ganska dåligt att införa en ny sänkning av inkomstskatten.

Beredda att prioritera

Enligt Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap, kopplar allt fler svenskar sänkta skatter till brister i välfärden.

– Många har erfarenhet av att välfärdsstaten – vård, skola och omsorg – inte levererar. Det nya är att man knyter det så tydligt till skattenivåerna, säger han till SVT.

Enligt Henrik Ekengren Oscarsson har medelklassen i Sverige tidigare både velat äta kakan och ha den kvar – man har förväntat sig både skattesänkningar och bättre välfärd – men nu ser han en tendens till att folk har blivit beredda att prioritera.

M-väljare mest positiva

Mest negativa till det femte jobbskatteavdraget är människor i åldersgruppen 50-64. Av dem anser 70 procent att det är mycket dåligt eller ganska dåligt.

Bland riksdagspartiernas sympatisörer är stödet för avdraget störst bland moderater – 62 procent. Att jämföra med Vänsterpartiets väljare, där bara 8 procent är positiva.

Bland socialdemokrater är stödet för avdraget 17 procent.

Totalt tycker cirka en tredjedel av de tillfrågade i undersökningen, 34 procent, att ett femte jobbskatteavdrag är ganska bra eller mycket bra.