Mordförsöket på Skripal tecken på nya kalla kriget

NYHETER

Det är inte bara det faktum att Sergej Skripal var rysk dubbelagent som gör mordförsöket så spektakulärt.
När vapnet är en sällsynt nervgas så begränsar det skaran av misstänkta rätt rejält och kan leda till ökad internationell spänning.

Ingen i den brittiska regeringen har ännu direkt pekat ut den ryska säkerhetstjänsten eller president Vladimir Putin som skyldiga till mordförsöket på Skripal och hans dotter Julia.

Men utrikesminister Boris Johnston har varnat att ifall det är Moskva som ligger bakom så kommer Storbritannien att svara med "full kraft".

Britterna kommer också att ta upp nervgasattacken med Nato. En fingervisning om att man inte betraktar detta som ett mordförsök vilket som helst utan som ett hot mot Storbritanniens nationella säkerhet. Attacker med nervgas är förbjudna till och med i krig och kan definitivt inte accepteras i en civil miljö.

I värsta fall kunde långt fler människor än Skripal, dottern och en polisman ha drabbats av allvarliga skador. Polisen uppmanar nu de som varit på en pub och en restaurang som Skripal besökte att tvätta alla sina kläder och tillhörigheter. Spår av nervgasen kan finnas kvar.

Polisen har inte velat avslöja vilken nervgas det handlar om men redan typen av vapen gör att det i princip inte finns annat än statliga aktörer som kan anses misstänkta. Mycket få länder producerar nervgas och det är inget som normalt går att få tag på ens på svarta marknaden.

Ryssland hamnar direkt i de misstänktas bås eftersom det är svårt att hitta någon annan med motiv att giftmörda en före detta rysk dubbelagent som släppts ur ryskt fängelse som en del av en fångutväxling.

1 av 10 | Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP
Polis jobbar vid kyrkogården

Kreml har dessutom en historia av att försöka komma åt sina motståndare i utlandet. Det mest kända exemplet är Alexander Litvinenko, före detta medlem av den ryska säkerhetstjänsten FSB som flydde till Storbritannien. 2006 dödades han efter att ha druckit te innehållande ett sällsynt radioaktivt ämne, polonium-210.

En brittisk statlig utredning kom fram till att det var den ryska staten som beordrat mordet och sannolikt president Vladimir Putin personligen.

Det finns även andra ryska affärsmän och agenter som dött under mystiska omständigheter i USA, Storbritannien och på andra håll i världen. Kreml verkar betrakta det som en effektiv metod att avskräcka andra från att skvallra eller samarbeta med fienden.

I fallet Litvinenko blev den brittiska reaktionen tämligen behärskad eftersom Ryssland på den tiden ansågs vara en viktig partner i det säkerhetspolitiska arbetet. Det var innan Putin annekterat Krim och börjat uppträda allmänt aggressivt på den internationella arenan.

Om en liknande utredning i fallet Skripal slår fast att Kreml låg bakom mordförsöket kan vi vänta oss en mycket kraftig reaktion från britterna. Nu finns inte längre så många hänsyn att ta. Det kan handla om allt från ekonomiska och politiska sanktioner till att dra in visum för de många rika ryssar som gjort Storbritannien till sin bas. Ryssar som inte kunnat bli rika utan Putins hjälp.

Men kan det finnas andra misstänkta?

Är man konspiratoriskt lagd kan man tänka sig att någon mördat Skripal just för att kasta skulden på Putin och FSB. Det är svårt att se någon annan än USA, Storbritannien eller Nato som skulle ha intresse av det och ha tillgång till nervgas.

Vi såg nyligen en attack mot brodern till Nordkoreas diktator Kim Jong-un som smetades in med nervgasen vx på flygplatsen i Kuala Lumpur i Malaysia och avled. Rättegång pågår fortfarande men den nordkoreanska staten pekas ut som skyldig. Det är dock svårt att se varför Nordkorea skulle försöka avrätta en rysk agent i Storbritannien som inte varit aktiv på över tio år.

Tillvägagångssättet väcker minnen från kalla kriget då Västvärlden och Sovjetunionen mördade varandras agenter som en del av försöken att nå ensamt världsherravälde.

Världen verkar vara på väg in i ett nytt kallt krig där länder inte längre drar sig för att genomföra mord på andra staters territorium.