”Det är en stram budget vi har att arbeta med”

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

När regeringen på fredagen har sin årliga träff på Harpsund gav finansminister Anders Borg under en pressträff en prognos över det ekonomiska läget i Sverige.

– Det är en skuldstorm som drar in över Sverige och vår uppgift är att bygga skyddsvallar, säger Anders Borg

Regeringen räknar nu med att tillväxten dämpas kraftigt och att arbetslösheten börjar stiga igen. I prognosen spår finansdepartementet att arbetslösheten stiger, från 7,5 procent i år till 7,8 procent 2012. Därefter väntas den gå ner igen.

– Vi har en relativt besvärlig situation i världsekonomin, säger Borg.

– Den prognos vi gör i dag betyder en kraftig nedrevidering av tillväxten.

Budgeten för 2012 väntas vara i balans, och det överskott som regeringen tidigare räknat med är borta.

– Vi räknar nu med att landa budgeten på en balans nära noll, säger Borg.

”Risk vi inte kan negligera”

Trots att flera europeiska storbanker har problem med likviditet menar Borg att läget inte är lika allvarligt som vid finanskrisen 2008. Borg menar att regeringen nu måste se till att ha säkerhetsmarginaler för att kunna möta de eventuella verkningarna av den europeiska krisen som kan komma att drabba Sverige.

– Vi hoppas att det lugnar ner sig, men det är en risk som vi inte kan negligera, säger han.

Regeringen räknar med att lågkonjunkturen kommer att bli utdragen – men att den kommer att vända uppåt igen. Konjunkturavmattningens effekter på arbetslösheten måste bekämpas, och regeringen kan komma att införa tillfälliga åtgärder för att upprätthålla sysselsättningen.

– Det är viktigt att se till att arbetslösheten inte biter sig fast på en hög nivå, säger han.

Reformutrymmet i budgeten ligger någonstans mellan 10 och 15 miljarder kronor, enligt Anders Borg.

– Vi är ett av de få länder som kan säga att vi klarar den här oron utan skattehöjningar och nedskärningar.

Publicerad: