Så störtade flight 447

avBritt Peruzzi, Victor Stenquist, Matilda Bjerlöw

Haverirapporten: Planet föll i 3 minuter och 30 sekunder

Den exakta haveriorsaken dröjer.

Men i dag offentliggjordes hjärtskärande fakta kring hur flight 447 havererade.

Familjernas tröst: Passagerarna led inte.

Strax före klockan ett kom den franska haverikommissionens första rapport sedan flight 447:s två svarta lådor hittades för två veckor sedan.

Det hade då gått två år sedan Air France-planet störtade några timmar efter sin start från Rio de Janeiro i Brasilien.

Bland de slutsatser som presenterades har man redovisat att de passagerare som dog i katastrofen aldrig led.

– Det verkar som att de inte kände de rörelser och turbulens som man normalt känner i en storm, så vi tror att de inte förstod vilken situation de var i innan nedslaget. Det är vad familjerna velat höra – de behövde aldrig lida, säger Jean-Baptiste Audousset, ordförande i en anhörigeförening till AP.

De ansvariga bakom rapporten underströk att det ännu inte går att fastställa den exakta orsaken till flygkraschen och meddelade att de behövde mer tid för att analyserna materialet.

Hade rast

– I nuläget går det ännu inte att dra några slutsatser om orsakerna, sa Frankrikes premiärminister.

Några punkter kunde däremot fastställas:

Vid händelsen var de två andrepiloterna på plats i cockpit och befälhavaren hade rast; han kom tillbaka till cockpit ungefär 1,5 minut efter att autopiloten hade slagits av.

– De är alltid tre av den anledningen att de ska rotera runt. En tunn vägg skiljer cockpit och viloutrymmet åt. Dörren till cockpit är en säkerhetsdörr, låst med anledning av terrorism. Befälhavaren är väldigt nära men jag kan tänka mig att det inte är helt lätt att snabbt att ta sig in med tanke på lutande golv och turbulens. Det låter inte orimligt med 1,5 minut, säger Johan Glantz, vice ordförande i Svensk pilotförenings flygsäkerhetskommitté.

”Utmaning att tolka instrumenten”

Den vänstra hastighetsmätaren och nödinstrumentet visade olika fart, och detta varade i lite mindre än en minut.

– Utmaningen låg i att tolka instrumenten, förstå vilket av dem som visade rätt, säger Johan Glantz.

Efter urkopplingen av autopiloten lyfte planet till 38 000 fot. Ordern var att planet skulle stiga. Men fallet varade 3,5 minut och planet var kvar i haveriläge.

Motorerna fungerade och svarade fortfarande på besättningens "order".

Det sista som registrerades var en nos upp på 16,2 grader, en roll på 5,3 grader till vänster och en vertikal hastighet på -10 912 fot/minut.

Kämpade i fyra minuter

– Det de förklarar är planets läge tredimensionellt. 16 grader nos upp. I sidled har det lutat 5,3 grader åt vänster som i en sväng. Och sjunkit 10 000 fot/minut. Det är väldigt mycket. Om man tänker sig sista biten innan vi landar sjunker ett plan normalt med 800 fot/minut. Ett plan som avsiktligt dyker till exempel på grund av kabintrycksbortfall kan komma upp i 5-6 000 fot/minut.

– 3 000 meter/minut. Det är ett extremt läge, säger Johan Glantz.

Sammanfattningsvis kämpade de två andrapiloterna i närmare fyra minuter med att få det omanövrerbara planet att stiga.

Enligt flygsäkerhetsexperten Johan Glantz tycks planet ha varit i helt okontrollerbart flygläge i sista skedet.

– Detta är bara brottsstycken av händelseförloppet. Den preliminära rapporten väntas i slutet av juni, säger han.x