PRISET: 200 000

Prins Daniel kom inte in på universitetet – köpte egen plats för apanaget

Prins Daniels betyg räcker inte till.

Därför köper han sig förbi kön till det prestigefulla universitetet Karolinska Institutet.

För 200 000 kronor av skattebetalarnas pengar får han en utbildning i fysiologi.

Under våren har prins Daniel läst 7,5 högskolepoäng i fysiologi, i kursen ”Människans fysiska aktivitet och hälsa” på Karolinska Institutet i Stockholm.

Karolinska Institutet är det svenska universitet som rankas högst i en internationell jämförlse, gjord av tidskriften Times Higher Education.

Fullt lagligt

Prins Daniel hade inte kommit in på den aktuella kursen med sitt gymnasiebetyg. När han lämnade den tvååriga sociala linjen i Sandviken hade han medelbetyget 3,1.

Enligt dagens system motsvaras prinsens betyg av meritvärdet 13,14. Gränsen för att antas till introduktionskursen i fysiologi på Karolinska Institutet vårterminen 2011 var 17,26. Hans resultat på högskoleprovet – 0,1 – hade inte heller räckt.

Men det är fullt lagligt att köpa sig förbi kön, tack vare den statliga förordningen om uppdragsutbildning. Tanken är att myndigheter och arbetsgivare ska kunna köpa utbildning för att höja personalens kompetens.

Uppdragsutbildning är en utbildningsform vid sidan om den ordinarie högskoleutbildningen.

I det här fallet är det hovet som vill höja prins Daniels kompetens. Planen är att han ska läsa 30 poäng i fysiologi under fyra terminer. Totalkostnad: 200 000 kronor.

– Detta går på apanaget. Utbildningen är ett sätt att öka prinsens kompetens inom ett område där han vill verka, säger riksmarskalk Svante Lindqvist.

”Vi får tillbaka detta”

Det blir väldigt dyrt eftersom han får enskild undervisning?

– Prinsen hade gärna följt en reguljär utbildning i fysiologi. Men eftersom hans huvuduppgift är att stötta kronprinsessan hade det inte varit möjligt att göra detta på något annat sätt.

Men han hade ju inte kommit in på sina betyg?

– Det känner jag inte till. Men jag tror personligen att vi kommer att få tillbaka detta som svenska skattebetalare, i form av att prinsen kommer att vara djupt engagerad i stiftelser och fonder som arbetar mot barnfetma och för bättre hälsa. Allt det goda prinsen kommer att uträtta inom det här området är värt över 200 000 kronor.

Prins Daniel har under våren bland annat studerat orsaker till övervikt och hjärt-kärlsjukdomar.

”Har bra koll”

– Jag har ganska bra koll på de här frågorna. Det här är något som engagerar mig och som jag tycker är väldigt viktigt, säger han till personaltidningen KI-Bladet.

FAKTA

Prins Daniels gymnasiebetyg: 3,1

Hans poäng på högskoleprovet: 0,1

Kostnad för att gå förbi kön: 200 000 kr

Publisert: