Nyheter

Förbud mot tiggeri kan vara olagligt

Av: 

Lisa Röstlund

NYHETER

Sala kommuns besluta att förbjuda tiggeri kan strida mot lagen.

– En kommun har inte rätt att generellt förbjuda en aktivitet som inte är olagligt, säger Lena Marcusson, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.

Sala kommun vill förbjuda tiggeri på allmän plats. Samtliga partier i Sala ställer sig bakom beslutet.

Problemet är att de inte har rätt att fatta ett sådant beslut.

– Det är inte olagligt att tigga och kommunen har inte större befogenheter än staten att införa ett förbud mot en företeelse, säger Lena Marcusson.

Lokala regler ska gälla alla

Kommunen vill lägga förbudet inom ramen för den lokala ordningsstadgan, att påskkärringar och insamlingar ska undantas, och att polisen ska få avgöra vad som räknas som tiggeri.

Men Lena Marcusson förklarar att kommunen endast har rätt att besluta om specifika praktiska och ekonomiska frågor.

– Man skulle inom ramen för lokala stadgar kunna förbjuda  personer att stå på en viss plats, där man anser att det skulle hindra gångtrafik eller liknande. Men då måste det vara allmängiltigt - för alla, säger hon.

Tillstånd för pengainsamling kan krävas

Germund Persson, chefsjurisd vid Sveriges kommuner och landsting, SKL, förklarar att ett förmyndigande i ordningslagen ger utrymme till lokala regler för att "upprätthålla säkerhet och ordning". Sedan långt tillbaka finns en möjlighet för kommunerna att kräva tillstånd för pengainsamling på allmän plats.

– Men då gäller det aktiv insamling av pengar, där man går runt och ber om pengar. Undantag har gjorts när det gäller gatumusikanter, säger han.

Alkohol fick inte totalförbjudas

Germund Persson hänvisar till ett prejudicerande fall där Göteborgs kommun ville totalförbjuda förtäring av alkohol på allmän plats.

– Det gick ända till Regeringsrätten.

Regeringsrätten kom 1997 fram till att ett generellt alkoholförbud strider mot ordningslagen: "Förbud bör begränsas till att endast gälla för sådana områden där ett verkligt behov föreligger"

"Beror på motivering"

– Man kan inte införa förbud mot tiggeri som företeelse, utan endast på de platser där det orsakar problem, säger Germund Persson.

Så då kan man inte införa förbud på alla allmänna platser?

– Det beror på vilka motiv kommunen har till att det ska gälla på alla offentliga platser.

Men vad innebär "orsaka problem"?

– Att man hävdar att det stör den allmänna ordningen och säkerheten.

Är inte det lite tycke och smak vad som är allmän ordning?

– Jo, det kan man tycka. Ytterst avgörande är hur kommunen motiverar förbudet, när länsstyrelsen ska pröva lagligheten i beslutet.

ANNONS

Spara pengar och slipp krångel - jämför och byt till en bilförsäkring med bra pris och villkor!

Extern länk från Compricer

Jämför här!

Publisert: