Sjukhuset anmäler sig självt: Vi kan ha gjort fel

NYHETER

Rafaela fick troligtvis för mycket medicin.

Nu har sjukhuset anmält sig självt.

– Vår dotter har fått hjärnskador på grund av felbedömning från läkare, bristande resurser och insatser, säger Zahid Hassan.

Foto: Lunds universitetssjukhus.

Nyligen blev en händelseanalys från dagen då Rafaela fick cirkulationsstopp klar på Lunds universitetssjukhus.

För hög dos Heparin

I går valde Eva Ranklev, chefsläkaren i Lund, att anmäla händelsen till Socialstyrelsen enligt lex Maria.

Vad som orsakade Rafaelas svåra hjärnskada är inte helt fastställt.

– Men det är sannolikt att hon fick en för hög dos av det blodförtunnande medlet Heparin, säger Ranklev.

Det finns en risk att Rafaela, på grund av brister i avdelningens medicinhantering och förvillande lika märkningar på ampullerna, fick 1 000 mg i stället för 10 mg. Ampullerna ser likadana ut och är lika, bara koncentrationen skiljer dem åt.

Får inte hända igen

– Hade märkningen varit annorlunda hade kanske detta kunnat undvikas, säger Eva Ranklev.

Avdelningen där Rafaela vårdades har nu vidtagit en del åtgärder. Bland annat har sjukhuset bildat en specialgrupp som kan stötta när svårt sjuka barn kommer in på avdelningen. Även det blodförtunnande medlet har organiserats om så att missförstånd ska undvikas.

– För Rafaela är det ju för sent. Vi hoppas bara att vi på något sätt kan hjälpa till att förhindra en ny Rafaela. Det får inte hända igen, säger Zahid.