Förbud att vistas i brandhärjade områden

TT

Publicerad 2018-08-16

Eldhärjad skogsmark. Arkivbild.

Det är farligt att vistas i de områden i de brandhärjade områden i Härjedalen som kallas Storbrättan och Lillåsen-Fågelsjö. Därför har länsstyrelsen i Jämtland beslutat att det är förbjudet för allmänheten att vistas i områdena.

Förbudet gäller tills vidare från klockan 16 på fredagen. Länsstyrelsen motiverar förbudet med att det fortfarande är lika farligt att vistas i områdena som när det brann.

Därmed upphävs också allemansrätten i områden och att trotsa förbudet kan ge böter.

Undantagna är statliga och kommunala myndigheter som utför uppgifter med anledning av branden, och personer som utför samma slags arbete år myndigheterna.

Inte heller boende, fastighetsägare eller övriga rättighetshavare – som exempelvis arrendatorer, ägare av olika typer av infrastruktur och jakträttsinne­havare – omfattas av förbudet. Detsamma gäller personer som utför uppdrag åt dessa grupper.