Nyheter

Professorns nya förslag: Rösta som i schlager-EM

Av: 

Johan Nordström

NYHETER

"Nuvarande systemet
är krångligt och orättvist"

Vårt valsystem är krånligt, felkonstruerat, förlegat, ologiskt och orättvist.

Professor Peter Esaiasson vill ha samma system som i schlager-EM.

– Mer rättvist, säger han.

Aftonbladet har frågat tre ledande statsvetare och en matematiker om det svenska valsystemet.

Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet:

Vad är bra med vårt valsystem?

Att det är proprotionellt. De allra flesta demokratiteoretikerna förespråkar detta system före majoritetsval som finns i USA och Storbritannien.

Vad är sämre med vårt valsystem?

Vi får sällan majoritetsregeringar.

Kommentar:

Man skulle kunna prova Bordasystemet. Det är mycket mer komplicerat, men mer rättvist.

Betyg: + + +

Jenny Madestam, lektor och statsvetare vid Stockholms universitet:

Bra:

Det ger många partier representation i riksdagen. Vi har proportionalitet.

Sämre:

Vi har få majoritetsregeringar.

Kommentar:

Det är inte helt proportionellt, man kan få 50 procent av rösterna utan att få majoritet i mandat. Systemet med valkretsar och få utjämningsmandat gör systemet snedvridet ju fler partier vi har.

Totalt betyg: + +

Jesper Carlström, doktor i matematik vid Stockholms universitet, nu privatanställd:

Bra:

Proportionell utgångspunkt.

Sämre:

Många undantag som gör det helt obegripligt för vanligt folk.

Kommentar:

Det är komplicerat och opedagogiskt, bland annat med den jämkade uddatalsmetoden. Man måste städa ibland.

Betyg: + + +

Henrik Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet:

Bra:

Proportionellt. Det finns starkt stöd för det i forskning.

Sämre:

En gång av hundra blir det inte proportionellt - det lag som får flest röster vinner inte. Men det är sällan.

Betyg: + + + +

ANNONS

Nya Mumin-muggarna med Lilla My och Stinky finns hos Cervera – förboka redan nu!

Extern länk från Cervera

Läs mer och köp här!

Publisert: