”Döms ut – av de egna”

avAnette Holmqvist

Allianskamraterna är starkt kritiska till Arkelstens bjudresa

Foto: JERKER IVARSSON och SANNA SJÖSWÄRD
”OLÄMPLIGT” Socialutskottets ordförande Kenneth Johansson (C) är en av dem som tar avstånd från bjudresor bekostade av företag. KD:s Mats Odell, ordförande i riksdagens näringsutskott, säger att man måste se från fall till fall.

Helt olämpligt, Arkelsten.

Allianskamraterna i riksdagen tar starkt avstånd från bjudresor av företag.

– Det är svårt att hitta tillfällen där det skulle vara lämpligt, säger Kenneth Johansson (C).

Foto: MAGNUS LIAM KARLSSON
Sofia Arkelsten, M.

Moderaternas nya partisekreterare Sofia Arkelsten, miljöpolitisk talesperson under förra mandatperioden, har hamnat i skottgluggen på grund av en bjudresa till Sydfrankrike 2008. Resa, mat och uppehälle stod arrangören, oljebolaget Shell, för.

”Inga fria luncher”

Aftonbladet har ringt runt till alla ordförande och vice ordförande i riksdagens utskott samt ledamöterna som satt tillsammans med Sofia Arkelsten i miljö- och jordbruksutskottet under förra mandatperioden för att se hur de ser på att låta sig bjudas. En övervägande majoritet säger att de själva aldrig har låtit sig bjudas av något företag – och att det är klart olämpligt att göra det. Mest kritiska är ledamöter från det rödgröna blocket.

– Det finns inga fria luncher här i världen. Det finns alltid ett syfte när någon bjuder, säger Urban Ahlin (S), som själv endast låter sig bjudas av ideella organisationer utan ekonomisk vinning.

Ett steg för mycket

Flera av Sofia Arkelstens allianskamrater slår fast att riksdagsledamöter måste vara försiktiga innan de låter sig bjudas av företag, på grund av risken för intressekonflikt.

– Man måste se från fall till fall men i huvudsak bör mycket stor återhållsamhet råda, säger Mats Odell (KD).

Och Jan Ertsborn (FP):

– Vi blir bjudna på en och annan middag i samband med att information lämnas, det tycker vi är okej. Men utlandsresor känns som ett steg för mycket.

Talare undantagna

Sofia Arkelstens moderata partikamrater är något mindre kategoriska i sitt avståndstagande. Gunnar Axén menar att det är rimligt att en arrangör står för resan – om riksdagsledamoten är inbjuden som föredragshållare.

Av samma åsikt är Jan-Evert Rådhström.

– Det kan bero på om man är talare på en konferens eller liknande. Men något sådant har aldrig varit aktuellt för mig, säger han.