Valåret 2014

AFTONBLADET AVSLÖJAR: SD åkte på skattesmäll om momsen

Av: 

Kenan Habul

NYHETER

Fick skattetillägg på 64 000 kr

Partitoppen inom Sverigedemokraterna med Jimmie Åkesson i spetsen satt i styrelsen för partiets bolag Blåsippan.

2013 åkte bolaget på en skattesmäll på 64 000 kronor för oegentligheter med momsen - och en granskning som Aftonbladet och TV4 Nyheterna gjort av bolagets ekonomi visar att omfattningen kan vara större än så.

– Genom att lira på det här sättet försöker de bedra Skatteverket, säger advokat Omar Berger som har granskat Blåsippan för Aftonbladets och TV4 Nyheternas räkning.

Blåsippan startades 2009 och drevs av den absoluta toppen inom SD, med Åkesson i spetsen. Bolaget skulle ha ägnat sig åt postorderförsäljning av SD-varor. Men flera källor inom partiet har oberoende av varandra berättat att det egentliga syftet med bolaget var att "lyfta moms", enkelt uttryckt att slippa betala skatt.

Aftonbladet och TV4 Nyheterna kan ikväll avslöja att oegentligheter begåtts i Sverigedemokraternas bolag Blåsippan under 2011, då Jimmie Åkesson var ordförande för bolaget. I ett beslut från augusti 2013 påfördes bolaget ett skattetillägg av Skatteverket på 64 000 kronor. Orsaken är att bolaget försökt dra av moms för tolv fakturor som inte tillhörde bolaget, enligt Skatteverket.

"Då det framgår av fakturorna 1-12 att det är någon annan än ni som är köpare saknar ni avdragsrätt för dessa fakturor", skriver Skatteverket i sitt beslut, bland annat.

Myndigheten listar en rad förmildrande omständigheter där skattetillägg inte påförs, exempelvis hög ålder eller sviktande hälsa. Men kommer fram till att några sådana inte gäller.

"Några omständigheter som kan anses utgöra grund för befrielse av skattetillägget har inte framkommit", skriver Skatteverket i beslutet.

Fifflet kan vara större än så

Hemliga SD-dokument som Aftonbladet och TV4 Nyheterna har tagit del av tyder på att oegentligheterna kan vara större än vad som framkommer i Skatteverkets beslut.

Advokaten och affärsjuristen Omar Berger har på uppdrag av Aftonbladet och TV4 Nyheterna granskat ett antal fakturor för teknisk utrustning och utbildning på närmare 800 000 kronor som under 2011 betalades av Blåsippan. Utifrån det underlaget gör Berger bedömningen att anledningen kan vara att Sverigedemokraterna skulle slippa betala moms, alltså få tillbaka upp till 20 procent av summan som betalades ut.

– Här bryter både partiet och bolaget mot reglerna. Partiet uppger att de har lägre kostnader än de har. Och bolaget får högre kostnader än de har. Och genom att lira på det här sättet försöker de bedra Skatteverket, säger Omar Berger.

Åkesson styrelseordförande

Staten kan, enligt hans granskning, ha gått miste om minst 146 000 kronor genom att partiet, som är ideell förening och alltså inte kan dra av moms, har skickat fakturor till Blåsippan som får göra det enligt lagen.

Den person som attesterade fakturorna är Erik Almqvist, som tvingades lämna alla sina uppdrag efter järnrörsskandalen. På vilka grunder han gjorde det är oklart. Blåsippan har alltid haft noll anställda och han har inte haft någon roll i styrelsen. SD-ledaren Jimmie Åkesson är en av firmatecknarna och har tills nyligen varit styrelseordförande. Även resten av det så kallade fyras gäng, partiets innersta kärna; Mattias Karlsson, Richard Jomshof, Björn Söder, samt förste vice ordföranden Jonas Åkerlund, satt i styrelsen.

”Förankrat hos partiledaren”

Och enligt Daniel Assai, avhoppad sverigedemokrat som tidigare jobbade på partiets riksdagskansli, var trixandet med momsen förankrat hos partiledaren. Dessutom satt Åkesson i partistyrelsen som också beslutade om aktieägartillskott på närmare en miljon för att täcka de ökade kostnaderna i Blåsippan.

– Pengarna kom från partiet, så beslutet togs i partistyrelsen om att föra över pengar till Blåsippan. Och där satt även Jimmie Åkesson. Så han visste allt om penningtransaktionerna, säger Daniel Assai.

”Kan vara tal om brott”

Enligt advokat Omar Berger kan det vara tal om bokföringsbrott och skattebrott - som kan straffas med fängelse upp till två år. Och Jimmie Åkesson kan bli en av de granskade.

– Han satt i styrelsen och var ordförande, så det har han haft en skyldighet att känna till, säger Berger.

Om skattetillägget på 64 000 kronor säger han så här:

– Det betyder att andra fakturor, och en som vi har granskat, redovisades felaktigt i bolaget 2011 och att bolagets redovisning tveklöst fungerade minst sagt bristfälligt.

– Skatteverket slår helt enkelt fast det som vi påstår i granskningen, även om vi också säger att samma sak gäller fler fakturor.

Så har det misstänkta skattefifflet gått till

Sverigedemokraterna är ett parti och därmed en ideell förening och måste betala moms - en skatt på varor och tjänster - på mellan 6 och 25 procent.

Företag behöver inte betala moms, den får de tillbaka av Skatteverket.

Genom att köpa varor och tjänster via sitt företag Blåsippan stället för föreningen har de kunnat handla med upp till 20 procents "rabatt".

Detta kan, enligt de experter Aftonbladet pratat med, vara ett lagbrott.

1. Under 2011 elva betalade Blåsippan AB minst 730 777 kronor till en frilansjournalist för köp av utrustning och utbildning. Detta trots att bolaget aldrig har haft några anställda som kunde använda utrustningen eller låta sig utbildas av frilansjournalisten.

2. En granskning av uppgifter i bolagets redovisning visar att Blåsippan AB under 2011 i stort sett helt finansierades genom att partiet sköt till aktiekapital. 

3. Det tyder på att partiet helt enkelt betalade sina egna kostnader indirekt. Detta genom att skjuta till aktiekapital till bolaget som i sin tur skulle betala partiets kostnader. 

4. Genom att inte ta upp kostnader som partiet faktiskt hade, har partiet lämnat oriktig uppgift i skattedeklarationen och i bokföringen avseende 2011. 

5. Till följd av den oriktiga uppgiften har partiet inte betalat utgående moms för kostnaderna i fråga; i det konkreta fallet handlar det om 146 000 kronor. 

6. Även bolaget har, genom att ta upp kostnader som inte var bolagets lämnat oriktig uppgift i skattedeklarationen och i bokföringen avseende 2011.  

  Brott kan ha begåtts i två olika sammanhang, partiets och bolagets. Att lämna oriktiga uppgifter är straffbart enligt Skattebrottslagen (1971:69) 2 §:

"Den som på annat sätt än muntligen uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till myndighet eller underlåter att till myndighet lämna deklaration, kontrolluppgift eller annan föreskriven uppgift och därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller annan döms för skattebrott till fängelse i högst två år.” 

och enligt Brottsbalken (1962:700) 11 kap. 5 § 2 st.:

”Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (999:1078) genom att underlåta att bokföra affärshändelser eller bevara räkenskapsinformation eller genom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat sätt, döms, om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning till följd härav inte kan i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen, för bokföringsbrott till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.”

ANNONS

Hur mycket betalar du i el? Jämför priser och hitta ett elavtal som passar dig.

Extern länk från Compricer

Jämför nu!

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Valåret 2014