Regeringen inrättar "framtidskansli"

Uppdaterad 2016-06-30 | Publicerad 2015-01-21

Hon var en av de stora överraskningarna i Stefan Löfvens regering.

Nu gör framtidsminister Kristina Persson (S) ett av sina första drag och tillsätter tre analysgrupper som redan till jul ska presentera politiska förslag.

– Dessutom ska vi inrätta ett framtidskansli på Statsrådsberedningen, säger Persson.

När statsminister Stefan Löfven i höstas presenterade statsråden i sin regering stack framtidsministern Kristina Persson (S), som tidigare bland annat varit vice riksbankchef och landshövding, ut som en av de stora överraskningarna.

Men i och med höstens politiska kris, som hotade hela regeringens existens, riktades uppmärksamheten åt helt andra håll än det som Persson sysslade med. Men efter överenskommelsen mellan regeringen och Alliansen om de parlamentariska spelreglerna, drar hon nu återigen upp planer för framtiden - som går i linje med vad S-ledaren Stefan Löfven lyfte fram i valrörelsen.

Tre grupper ska utveckla politik

Inom kort lanserar regeringen och Kristina Persson inrättandet av tre analysgrupper inom områdena grön omställning, framtidens jobb och global styrning och demokrati. Enligt Persson ska varje grupp innehålla 7-9 personer från näringslivet, facket, forskningen och civilsamhället.

– Den stora uppgiften jag har är politikutveckling och framtidsstrategi. Jag ska hjälpa statsministern och hela regeringen med att ta upp de långsiktiga frågorna. Man skulle kunna tro att det är vad hela regeringskansliet sysslar med men i praktiken äts ju tiden upp av hantering av annat, säger Persson.

Målet är att skapa en kontinuerlig politikutveckling i regeringskansliet, något som hon menar har saknats i tidigare regeringar.

– Det har lett till en passivitet, det blir fantasilöst och leder inte till någon politikutveckling. Det är det som är vår skyldighet, annars gör vi inte vårt jobb som regering om vi inte tar tag i långsiktiga frågor på allvar och kommer med de lösningar som krävs. Om man vill ha en chans att hantera förändringar i tid måste man tänka framåt och agera i tid.

Grupperna ska redan till jul presentera vad de kommit fram till. Målet är sedan att en del av förslagen ska bli regeringens politik.

Enligt Kristina Persson är man redo på att grupperna kan presentera en del obekväma sanningar som inte är i linje med regeringens politik.

– Det kan komma fram saker som alla inte kommer att gilla. Men grupperna får komma med sina förslag och argumentera för dem.

Ska inrätta ett framtidskansli

Dessutom ska det inrättas ett framtidskansli på Statsrådsberedningen där 6-7 personer ska administrera och kommunicera analysgruppernas arbete.

Det är fortfarande oklart vilka som ska vara ordförande i grupperna, men enligt Kristina Persson kommer tunga profiler från både fack och näringsliv att ingå.

Hon vänder sig också emot att långsiktigt arbete ofta beskrivs som "flummigt".

– Vi måste lösa de långsiktiga framtidsproblemen, men när vi gör det skapar det också möjligheter för oss. Det här är praktiska, konkreta och nödvändiga åtgärder som väntar på att börja genomföras.

Hon menar också att Sverige är i behov av en ny politisk berättelse.

– Vi hade en lång period av uppbyggnad av välfärdsstaten och en egen agenda och det fanns respekt från arbetsgivarna för våra krav från arbetarrörelsen. Nu har vi en annan situation, vi behöver hitta en ny berättelse. Allt det vi kommer ta fram ska smältas ihop till en fungerande berättelse, en helhet.

Följ ämnen i artikeln