Var tredje tror på svensk katastrof

NYHETER

En större katastrof där all infrastruktur slås ut kan bli verklighet även i Sverige.

Det är i alla fall vad var tredje svensk förutspår.

Och skulle det ske är två av tre personer helt oförberedda.

Skogsbrand, förorenat vatten eller för den delen strömavbrott. Sverige har drabbats av större och mindre katastrofer under senare år. När företaget Infratek i en Sifo-undersökning frågade 1 433 personer om sannolikheten att en större katastrof inträffar svarade 27 procent "ganska sannolikt". Samtidigt bedömde sex av tio det som inte sannolikt.

– Det går ju att dra flera slutsatser. Vi har sett en oro runtom i världen, senast händelsen var ju den i Paris och dessa händelser kan vara en utlösande faktor. Sedan kan det handla om mycket känsla och kanske inte fakta men man ska inte vifta bort sådant här utan visa respekt, säger Göran Lindmark, senior rådgivare vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som jobbar med krisberedskap.

Störst oro på öarna

På Gotland, Öland och Småland tror nästan varannan, 49 procent, på en stundande katastrof.

Betydligt mer säkra på tillståndet är man i Stockholm där enbart var fjärde person förutspår någon form av katastrof.

På frågan om man anser sig vara förberedd vid en katastrof säger 63 procent "nej". 27 procent uppger också att man skulle klara sig högst en vecka på de förnödenheter som man har i hemmet. Göran Lindmarks råd är enkelt:

– Det gäller att hålla sig aktivt informerad, till exempel vid ett längre strömavbrott. Vad råder myndigheter till.

Svårt att träna på

När det gäller krisberedskap, hur mycket kan man träna på det?

– Det går ju att öva på ett scenario, men det här riktigt skarpa läget går aldrig att praktisera. Det gäller att vara medveten att det kan hända saker och ha en viss beredskap.

TT