Risk för att det brinner fram till i vår

1 av 29
NYHETER

Det kan ta månader att släcka branden i Bergs­lagen.

Glödhärdar kan ligga dolda­ hela vintern och få nytt liv i vår.

– Det är ett jättearbete att upptäcka de under­jordiska brandfällorna, ­säger Bo Andersson, brand­ingenjör.

En mild vinter kan bidra till att branden blossar upp på nytt till våren. Då har glöden legat och pyrt i torvmossar under snötäcket.

– Det finns väldigt djupa grytor på en halvmeter eller mer där det glöder och småbrinner hela tiden, säger brandingenjör Bo Andersson på räddningstjänsten i Karlstad.

Kraftigt regn krävs

Släckningsarbetet är helt väderberoende. För att få stoppa branden krävs ett kraftigt regnområde.

Bo Andersson bedömer att det krävs 50-70 millimeter nederbörd vid ett tillfälle för att släcka elden - på ytan.

I nuläget handlar det om att hålla branden inom begränsningslinjerna.

Det finns fall vid tidigare skogsbränder där glöd­härdar har funnits kvar i marken när våren kommer.

– Det låter osannolikt men risken finns. Tittar vi på en vanlig byggnad kan glöden ligga kvar inne i månader en vägg. Det enda som krävs är en viss mängd syre, säger Bo Andersson.

För att upptäcka de underjordiska brandfällorna måste man ut i skogen, gräva upp härdarna och sedan vattna djupare ner.

”Ett jättearbete”

För att släcka djupare krävs ett medel som bryter ytspänningen i vattnet. Men det kan inte användas över hela brandområdet av ­hänsyn till vattendrag.

– Det används nu i ytterområdena för att förhindra återantändning.

För att säkra att glöden ­inte finns kvar under jord krävs omfattande insatser under lång tid.

– Man får gräva upp vissa ställen, framför allt vid rötter­ och stubbar för att få in ­kylning. Det är ett jätte­arbete som kommer ta lång tid. Det här är ett jätte­område som sträcker sig ­flera mil i olika riktningar, säger Bo Andersson.