Skolket ökar i svenska skolor

NYHETER

14 000 gymnasister förlorade sitt studiebidrag förra läsåret

Ovanlig syn? Enligt en ny undersökning av CSN skolkas det som aldrig förr.

Struntade du i att gå till skolan i morse?

Du är inte ensam.

Det skolkas som aldrig förr i svenska gymnasieskolor.

14 000 gymnasister blev fattigare än planerat, förra läsåret.

I och med att de skolkade mer än en femtedel av studietiden fick de sitt studiebidrag på 1 050 kronor i månaden indraget på grund av skolk, uppger en ny undersökning av CSN.

– Studiebidraget är ju viktigt. I många familjer är studiebidraget en viktig försörjningskälla, säger Klas Elfving, pressekreterare vid CSN.

Mest pojkar

CSN konstaterar också att skolorna har blivit betydligt bättre på att rapportera in skolket.

– Vi har varit runt och informerat tillsammans med Skolverket om hur rapporteringen ska gå till. Skolorna har fått bättre och bättre rutiner, säger Klas Elfving.

Totalt innebär det 3,6 procent av alla gymnasieelever, och enligt undersökningen är det främst pojkar som uteblivit från undervisningen. CSN konstaterar också att det skolkas mer i stora än små skolor. Störst andel skolkare har man i länen Stockholm, Skåne, Södermanland och Örebro och en majoritet, 60 procent, av dem är pojkar.

– Väldigt många som får ett beslut om indraget studiemedel kommer aldrig tillbaka till skolan. Av dem som började skolka var det drygt 40 procent som inte kom tillbaka till studierna. Det är otroligt trist, utbildningen är väldigt viktig för att komma vidare i samhället, säger Klas Elfving.