Svenska brister under lupp i Genève

FN och ett 15-tal organisationer riktar hård kritik mot Sverige för att inom vissa områden inte följa flera viktiga FN-konventioner.

– Det finns en bild av att Sverige ligger långt framme när det gäller mänskliga rättigheter. Men om man skrapar på ytan ser det annorlunda ut, säger FN-förbundets presschef Pekka Johansson till Svenska Dagbladet.

För första gången kallas regeringen i maj till en granskning i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève.

Rådet undersöker regelbundet hur FN:s medlemsstater lever upp till sina åtaganden i FN:s konventioner för mänskliga rättigheter. Och nu har turen kommit till Sverige.

Innan granskningen begär rådet redan nu in rapporter från frivilligorganisationer. Det är dessa som ligger i grund för kritiken.

Bakom rapporten står Svenska FN-förbundet med stöd av ett 15-tal organisationer.

Enligt rapporen bör Sverige bland annat kritiseras på följande områden:

Våld mot kvinnor, bara 5–10 procent av de polisanmälda fallen leder till domstol.

Barns rättigheter. Barn har enligt FN-konventionen rätt till utbildning och hälsovård även om de är asylsökande, men det efterlevs inte alltid i Sverige.

Kvinnor diskrimineras på arbetsmarknaden och heltidsarbetande kvinnor tjänar i snitt 20 procent mindre än män på samma jobb.

Hatbrotten ökar och leder sällan till åtal. Av 155 attacker mot etniska minoriteter 2007 inleddes bara rättsprocesser i fem fall. Sverige bör införa förbud mot rasistiska organisationer, enligt rapporten.

Invandrare, asylsökande och papperslösa får inte den sjukvård och utbildning de har rätt till.

Handikappade diskrimineras på arbetsmarknaden och när det gäller allmänna transporter.

Romer och samer diskrimineras.

– Det finns en bild av att Sverige ligger långt framme när det gäller mänskliga rättigheter. Det stämmer på vissa områden. Men om man skrapar på ytan ser det annorlunda ut, säger FN-förbundets presschef Pekka Johansson till Svenska Dagbladet.

Publisert: