Advokaten: Quick blir fri

avMira Micic, Sebastian Chaaban

Nästa mål: Therese-mordet

1 av 2 | Foto: Mira Micic
Thomas Olsson är en av Quicks advokater.

Den morddömde Thomas Quick, 59, är på väg att bli en fri man.

– Det är jag övertygad om, säger hans advokat Thomas Olsson.

Enligt honom är Quicks erkännanden en konsekvens av felmedicinering.

Thomas Quicks advokater Thomas Olsson och Martin Cullberg är glada och nöjda över hovrättens beslut om resning i mordet på Yenon Levi.

– Det här är den största rättsskandalen i Sveriges historia, säger Martin Cullberg.

Nu ska hela rättegången tas om vid Falu tingsrätt.

Inga bevis

Men Martin Cullberg tror att åklagaren kommer att lägga ned fallet direkt – och frikänna Thomas Quick, som i dag heter Sture Bergwall.

– Nu är vi tillbaka på ruta ett, vi står utan en tingsrättsdom. Och åklagaren har en utredningen med en person som inte erkänner mord, ingen teknisk bevisning, ingenting som pekar på att han är skyldig, säger han.

Svea hovrätts resningsbeslut kan dock överklagas till Högsta domstolen.

"Kommer frias"

Men Riksåklagaren, landets högsta åklagare, har tidigare meddelat att han inte motsätter sig en resning och kommer sannolikt inte överklaga.

Thomas Quick är dömd för sammanlagt åtta mord.

Alla domar kommer att överklagas.

– Alla ser ut på samma sett. Han har inte berättat några detaljer om sjäva gärningen som stämmer överens med utredningen, säger Thomas Olsson.

Han tror att Quick kommer att frias i alla målen - och lämna Säter som en fri man.

– Jag är övertygad om att Sture kommer gå fri. Frågan är hur många domar som kommer undanröjas, säger Thomas Olsson.

Enligt Olsson kom Quicks erskännanden först efter att han utsatts för felmedicinering:

– Innan det ansågs han inte vara farlig. Han är oerhörd exploaterad, ett väldigt tragiskt öde.

Några av morden har preskriberats – men det hindrar inte en resning.

Nästa mål:Therese-mordet

Sture Berwalls advokater är också starkt kritiska till Christer van der Kwast, som varit åklagare i samtliga fallen.

– Han har inte skött det här bra alls. Han har gjort en hel del felaktigheter, och utan honom skulle hade Sture varit i den här situationen. Han är en av grundkomponenterna i den här rättsskandalen, säger Martin Cullberg.

Nästa mål som advokaterna kommer begära resning i är mordet på den norska flickan Therese som Quick dömdes för 1997.