Nyheter

Samtal om nytt huvudavtal sprack

Av: 

Johanna Melén

Tobias Österberg

NYHETER

Arbetsmarknadsministern: Jag beklagar djupt att parterna inte har lyckats komma överens

Arbetsgivarna ville ändra turordningsreglerna i LAS och begränsa konflikträtten.

Facket sa nje - och därmed sprack samtalen kring ett nytt huvudavtal för svensk arbetsmarknad.

Nu skyller parterna på varandra.

Enligt Svenskt Näringsliv bröt samtalen samman då LO och PTK inte velat diskutera förslag om begränsningar i konfliktregler och vad gäller turordningsreglerna i las.

Arbetsgivarsidan ville att kompetens och skicklighet skulle få vägas in när det gäller turordningen.

– Det är djupt beklagligt att facken nu har visat att de saknar kraft och förmåga till det nytänkande som krävs för att anpassa den svenska modellen till dagens och morgondagens förutsättningar, säger Svenskt Näringslivs ordförande Signhild Arnegård Hansen enligt ett pressmeddelande.

Lämnade förslag

Svenskt Näringslivs förhandlingsledare Jan-Peter Duker säger att man i förra veckan lämnade ett förslag till nytt huvudavtal. Där ingick bland annat ett förslag till förstärkt omställningsstöd och till en partsreglering av den så kallade Laval-frågan.

– Men när LO och PTK i dag återkom med en reaktion på detta förslag blev det uppenbart att de inte kan tillnärmelsevis tillgodose våra krav på förändringar när det gäller konfliktreglerna och turordningsreglerna i LAS, säger Jan-Peter Duker i pressmeddelandet.

Från fackligt håll skyller man i stället de spruckna förhandlingarna på Svenskt Näringsliv.

– PTK och LO har varit konstruktiva i förhandlingarna. Vi har försökt att modernisera bestämmelserna i huvudavtalet, men för Svenskt Näringsliv har kortsiktiga maktintressen varit viktigare, säger PTK:s ordförande Marianne Krantz i ett pressmeddelande.

”Långtgående godtycke”

LO:s ordförande Wanja Lundby Wedin menar att arbetsgivarnas krav totalt skulle ha förändrat maktbalansen på arbetsmarknaden.

– Den stora frågan är Las-frågan. Där vi också försökt hitta läsningar men de har velat avskaffa hela lagen. Enligt deras förslag skulle arbetsgivarna bestämma helt över turordningsreglerna om parterna inte kan komma överens. Det skulle leda till ett långtgående godtycke är omöjligt för oss att ställa upp på, säger hon till TT.

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin är besviken.

– Jag beklagar djupt att parterna inte har lyckats komma överens. De hade en unik och närmast historisk möjlighet att komma överens om ett nytt sätt att hantera problemen på arbetsmarknaden, särskilt i dessa svåra tider, säger Littorin till TT.

Nu blir det inte tal om några initiativ eller någon ny lagstiftning från regeringen.

– Hade parterna gemensamt kommit till mig och velat se en ändring av exempelvis las hade jag varit villig att titta på det, förutsatt att det inte fått några budgetära konsekvenser eller på annat sätt försvårat arbetsmarknadens funktion. Men nu är de inte överens. Att de inte lyckats är bara att beklaga. Det hade behövts, säger Littorin.

ANNONS EXTERN LÄNK

Nu kan du se din kreditkoll gratis - snabbt och tryggt med BankID. Se din kreditkoll direkt

MinKreditkoll SE

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter