Kommunalrådet: Det finns inga ursäkter

avJohan Arkert

Ann Lundgren (S) rasar över bristerna i hygienen

Avslöjandet om att barn i Göteborgsområdet serverats skolmat som plockats upp från golvet har väckt vrede bland politikerna.

Kommunalrådet Ann Lundgren, (S), i Göteborg är mycket upprörd över mathanteringen.

– Det finns inga ursäkter. Barn ska inte behöva äta mat som plockats upp från golvet. Det är fruktansvärt. Jag tyckte det var riktigt äckligt, säger hon till aftonbladet.se.

– Det är fullständigt oacceptabelt! Våra barn ska inte behöva äta mat som legat på golvet, säger kommunalrådet Ann Lundgren.

Tidigt i morse genomfördes ett möte med ansvariga chefer för kommunalägda Lundby Centralkök i Göteborg. Kommunalrådet, Ann Lundgren, riktade skarp kritik mot den berörda avdelningen.

– Det är fullständigt oacceptabelt! Våra barn ska inte behöva äta mat som legat på golvet, jag skulle aldrig själv äta det och ingen annan ska behöva göra det heller. Detta borde aldrig ha hänt och får inte ske igen! säger hon.

Vilka åtgärder tänker ni vidta?

– Det här är en verksamhet inom kommunen. Man har gått igång på förvaltningen och börjat utreda det här. Och i morse hade man möten inom den berörda avdelnigen, säger hon.

Det finns regler för hur livsmedelshantering ska gå till. Något som med all tydlighet inte efterföljdes på Lundby Centralkök vid det aktuella tillfället.

På Göteborg stads hemsida meddelar kommunen att man vidtagit åtgärder för att säkerställa att hanteringen av skolmaten går till på rätt sätt.

"Rutinerna har brustit"

"Något sådant här får naturligtvis inte hända och därför har centralköket agerat snabbt för att utreda saken. Det har visat sig att rutinerna har brustit och från verksamhetens sida ser man mycket allvarligt på det. Nu har centralköket gått igenom rutinerna och sett till att det inte ska hända igen.", står det i ett pressmeddelande.

Ska personer som hanterar mat på det här sättet jobba vidare i ett kök?

– Den typen av beslut är inte jag inblandad i eftersom jag är politiker. Det finns chefer för verksamheten som ansvarar för att det ska gå rätt till. Men jobbar man i ett kök har man en utbildning och där ingår livsmedelshantering. Det är lagar som man ska följa. Håller man inte hygienen så får man inte bedriva köksverksamhet. Som förälder är jag oerhört upprörd och skulle bli oerhört arg och besviken om mitt barn serverats den här maten, säger hon.