Nyheter

De har gått fria från livstidsstraffen

Av: 

Zendry Svärdkrona

NYHETER

Dubbelmördare och terrorister har släppts – och fler är på väg ut

Två terrorister, två dubbelmördare och elva andra män som dömts till livstids fängelse för mord har nu avtjänat sina fängelsestraff.

Ytterligare ett tiotal livstidsdömda är på väg ut i friheten.

Sedan november 2006 har livstidsfångar som avtjänat minst tio år möjlighet att få tidsbegränsa sitt straff. Örebro tingsrätt prövar ansökningarna. Fram till i dag har 79 mördare ansökt om att slippa livstidsstraffet.

Ett 30-tal mördare har fått sina straff tidsbestämda. Två fångar som skulle släppas ur fängelset hann dö innan de frigavs. Men 14 av personer har nu lämnat fängelset. Bland de som avtjänat sina straff återfinns två terrorister, dubbelmördare och mordbrännare.

”Söker så snabbt de kan”

– Många ansöker så fort de är kvalificerade och det är inte ovanligt att de beställer tidigare beslut från oss för att se om det finns aspekter som är tillämpliga för dem, säger Per Grevesmühl, lagman i Örebro tingsrätt som varit med och beslutat i de flesta fall.

Från att en ansökan kommit in tar det minst tre månader innan ett beslut kommer från Örebro tingsrätt.

I Norge har man valt att avskaffa livstidsstraffet och höjt straffskalorna i stället.

Advokaterna positiva

Anne Ramberg.

– Vi har varit tillskyndare av att tidsbegränsa livstidstraffet och är positiva till omvandlingssystemet. Det är inte humant att folk ska få sitta i fängelse utan att veta när de kan bli frigivna, säger Anne Ramberg, generalsekreterare på advokatsamfundet.

Sven-Erik Alhem, tidigare överåklagare i Malmö, är en varm anhängare av livstidsstraff och längre fängelsetider.

Sven-Erik Alhem.

– Jag vill ha längre tidsbestämda straff än i dag. För de flesta brott ska man kunna få upp till 25 års fängelse. Men samtidigt tycker jag att vi ska ha ett riktigt livstidsstraff för de allra svåraste fallen.

Varför då?

– Det är en säkerhetsåtgärd för samhället där livstidsstraffet ska vara kvar som en yttersta möjlighet att skydda sig mot de allra farligaste brottslingarna. Vissa personer ska aldrig komma ut, säger Alhem.

Vid prövningen ska tingsrätten särskilt beakta:

Avtjänad tid.

De omständigheter som legat till grund för straffmätningen när straffet utdömdes.

Risken för att den dömde återfaller i allvarlig brottslighet.

Om den dömde åsidosatt vad som gäller för verkställigheten, samt:

Om den dömde medverkat till att främja sin anpassning i samhället.

Så här fungerar det med tidsbestämning av livstidsstraffen

• Örebro tingsrätt har från och med den 1 november 2006 rätten att tidsbestämma livstidsdömdas straff enligt lagen om omvandling av fängelse på livstid.

• Bara den som redan avtjänat tio år av straffet får ansöka. Ett livstidsstraff omvandlat till tidsbestämt straff får aldrig understiga 18 år.?

• En åklagare är den dömdes motpart. Den dömde har rätt till offentligt biträde.

• Ansökan prövas i en vanlig öppen domstolsförhandling där allmänheten har tillträde.

• En avslagen ansökan kan överklagas till Göta hovrätt och Högsta domstolen. En ny ansökan kan göras efter ett år.? För närvarande har 79 livstidsfångar ansökt om tidsbestämning av sina straff.

• Av de 52 som har prövats i sak och är avgjorda har 11 avvisats eller avskrivits, 31 har fått bifall och 21 har inte fått bifall.

• Regeringen kan även i fortsättningen av nåd befria en dömd person från utdömt straff eller mildra straffet.

• En person med tidsbestämt straff kan friges villkorligt när två tredjedelar av strafftiden är avtjänad.

ANNONS

MORS DAG-BUKETT; Låt våra florister hjälpa dig att uppvakta och överraska - enklare kan det inte bli!

Extern länk från Interflora SE

Beställ nu

Publisert: