”Centern har sålt sin själ”

Oppositionen kritiserar beslutet att tillåta nya kärnreaktorer.

De rödgröna anser att Sverige istället borde satsa på andra energikällor.

– Vår utgångspunkt är given, vi vill ha en snabb utbyggnad av förnyelsebar energi, inte en långsam och dyr utbyggnad av kärnkraften, säger Mona Sahlin (S).

Oppositionen höll efter lunch en presskonferens med anledning av alliansens överenskommelse om energipolitiken. De välkomnade alliansens inbjudan till blocköverskridande energisamtal men kritiserade beslutet att tillåta nya kärnreaktorer.

– Vi tänker komma till energisamtalen gemensamt och ställa gemensamma frågor, och också komma med gemensamma svar, sa Sahlin.

Lars Ohly (V) gick till angrepp mot centerpartiet:

– Jag beklagar att centern inte kunde hålla emot och nu fullständigt har sålt sin själ, sa vänsterledaren.

– Vi tre har kommit överens om att Sverige ska vara nettoexportör av el även i framtiden, men i huvudsak med förnybara energikällor, sa Ohly.

Peter Eriksson (MP) kallade alliansens överenskommelse för ett ”sabotage mot en långsiktigt hållbar energipolitik”.

– Det är en katastrofalt dålig insikt om vad Sverige behöver nu, sa han.

– En regering med den här politiken kommer att medverka till mindre elproduktion och mindre jobb, sa Eriksson.

Publisert: