Tolgfors: Vi skapar en bra balans

Försvarsminister slår tillbaka mot kritiken

FRA-lagstiftningen har fått kritik från flera håll.

Förvarsminister Sten Tolgfors (M) slår tillbaka – och säger att han nu är nöjd med hur lagen ser ut.

– Vi skapar en bra balans mellan behovet av en effektiv underrättelseverksamhet för att värna Sverige mot yttre hot, och respekten för den personliga integriteten och ökad rättssäkerhet, säger han.

Efter månader av debatter och intensiva förhandlingar är det nu dags för riksdagen att klubba den lagstiftning som ska öka skyddet för den personliga integriteten hos den så kallade ”FRA-lagen”.

– Nu har vi framme en mycket bra balans mellan effektivitet i underrättelseverksamheten och den personliga integriteten. Alternativet är att återgå till ett oreglerat tillstånd. Då finns inget av detta på plats, inte juridisk kontroll, inte skydd för personlig integritet och inte den här balanspunkten emellan de två, säger Sten Tolgfors.

Hur ser du på kritiken från Anne Ramberg att den här domstolen som ni föreslår inte ens kan kallas för ”domstol”?

– Där har lagrådet gått på en annan linje, och det är Sveriges tyngsta jurister.

Hur känns det för dig att inte kunna övertyga en tidigare moderat försvarsminister om att det här förslaget är bra?

– Det här förslaget är bra, och det är det viktiga för mig. Anders (Björck) hade en viktig funktion under många år i det gamla systemet, som nu är ersatt, därför att det svenska folket har krävt det.

Vad säger du för att lugna de svenskar som blir oroliga när de läser om den här kritiken?

– Det är en väldigt generell fråga du ställer. Det är helt olika kritik som handlar om olika saker från olika utgångspunkter. Det vi har gjort nu är att hitta en väl fungerande balans mellan att öka skyddet för den personliga integriteten och samtidigt värna en effektiv underrättelseverksamhet.

Publisert: