Regeringen: Id-kontrollerna på tåg ska ske i Danmark

1 av 3 | Foto: Krister Hansson
Stefan Löfven med kommunstyrelsens ordförande i Malmö Karin Stjerfeldt Jammeh.

avJohn Granlund

NYHETER

Mycket har varit oklart om de planerade id-kontrollerna på tåg till Sverige.

Nu klargör regeringen tidpunkten för när reglerna kan införas – och att passkontrollen ska ske i Danmark.

– Det är vår utgångspunkt, säger Elin Tibell, pressekreterare åt infrastrukturminister Anna Johansson (S).

Regeringen slog i förrgår fast att utökade id-kontroller på tåg och bussar över Öresundsbron ska införas i "närtid".

Förslaget var ett led i den skärpta flyktingpolitik som presenterades - och väntas strypa strömmen av flyktingar som saknar pass. Framför allt handlar det om ensamkommande barn och unga män från Afghanistan.

"Ordning och reda"

När motsvarande beslut togs om id-kontroll inom färjetrafiken den 12 november kom reglerna att gälla omgående. Men så är inte fallet när det gäller tågtrafiken.

– När det gäller passagerarfartygen så är syftet med id-kontrollerna att upprätthålla sjösäkerheten. Då var det bara en förordningsändring som regeringen kunde ta beslut om och därför gick det väldigt snabbt. Här handlar det om ordning och reda innanför Sveriges gränser och då är det ett annat syfte och därmed också andra lagar, säger Elin Tibell.

För att kunna genomföra id-kontroller på tåg och bussar över Öresundsbron krävs en lagändring - vilket kräver att riksdagen klubbar igenom beslutet.

– Vi siktar på att få den här propositionen klar inom de närmaste veckorna. Sen kommer nästa steg vad gäller riksdagen, säger Elin Tibell.

Ska ske i Danmark

Om det finns stöd i riksdagen för frågan är oklart - men enligt Tibell är frågan en del av de migrationssamtal som nu pågår.

Regeringen klargör nu också att planen är att de utökade id-kontrollerna ska genomföras på den danska sidan - av tåg- och bussbolagens egen personal. I praktiken är det endast då som regeringens mål att "begränsa antalet som kommer hit" kan uppnås.

– Utgångspunkten är att en id-kontroll ska ske av transportörerna innan transportbolaget har passerat Sveriges gräns. Men exakt hur det ska gå till måste transportörerna vara med och tycka till om säger Elin Tibell.

Blir förseningar

Under dagen har telefonmöten i frågan hållits med företrädare för Region Skåne, regeringen och företrädare för de aktuella transportörerna. Enligt uppgifter till Aftonbladet är det troligaste scenariot som diskuterats att passkontrollerna kommer att ske på Kastrup, sista danska stoppet innan Sverige.

Inom fackförbundet Seko, som organiserar tågpersonalen på Öresundstågen, inväntar man nu besked om vad som kommer att förväntas av personalen.

– Konsekvenserna av det här blir ju så klart tågförseningar. Att kontrollera id på 450 personer i ett fullsatt tåg tar sin lilla stund, säger Lars Holmqvist, lokförare och ordförande i fackklubben.