Jordbävningen i Nepal 2015

Svenska hjälpinsatsen får nytt fokus

Av: 

Karin Lindblom

NYHETER

Sökhundar och räddningspersonal får stanna hemma. Det står klart sedan uppdraget för den svenska insatsen i Nepal ändrat inriktning till att kartlägga hjälpbehov, inte söka upp och rädda människor under rasmassorna.

– Vi fick besked i morse att den insatsen inte behövs, säger Lars-Göran Uddholm, insatschef vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Det ryskbyggda fraktplanet Antonov 12 lastades på Örebro flygplats på måndagskvällen.

Men i sista stund fick räddningsteamet uppdraget ändrat. I stället för en sök- och räddningsoperation ska svenskarna nu kartlägga hjälp- och sjukvårdsbehov i Nepal.

– Andra länder och landet självt har mobiliserat tilläckligt mycket av den här typen av stöd, så behovet finns inte längre, säger Christian Di Schiena, biträdande chef för insatsen.

Anpassar sig till situationen

– Nu finns det andra typer av behov. Så det gäller för oss att lyfta ut den komponenten och anpassa oss till situationen, fortsätter han.

Insatsen ska först och främst handla om koordinering och bedömningar av hjälpbehov.

– Vi har kvar delar av sök- och räddningsteamet som kommer att göra behovsbedömningar av byggnader, vägar och sjukvårdsläget. Sedan kommer vi att jobba som stab och ledningsstöd dels till FN dels till de lokala strukturerna, säger Uddholm.

Styrkan har skurits ned från 60 till 43 personer. Men ett 20-tal personer från bland annat Läkare utan gränser från Danmark och Norge följer också med till Katmandu.

Tidspressen mindre

Uddholm, säger att det förändrade uppdraget minskar tidspressen eftersom insatsen inriktas på att planera för kommande hjälparbete, när den akuta räddningsinsatsen är klar.

– Det handlar om tak över huvudet, vatten och koordinering av alla de insatser som pågår.

Uddgren säger att den svenska insatsen kan komma att bli längre än 14 dagar, men att det räddningslag som nu åker i så fall måste bytas av.

– Vi har självförsörjning i maximalt två veckor. För att vi inte ska belasta lokalsamhället har vi tagit med allt som behövs, som mat och vatten.

Enligt planen ska MSB:s personal landa i Nepal natten till tisdag lokal tid.

ANNONS

Köp den populära muminmuggen Fiske till rabatterat pris hos Nordic Nest!

Extern länk från Nordic Nest

Gå till rabatten

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Jordbävningen i Nepal 2015

Nepal

FN, Förenta nationerna

Katmandu