Så vill ministern stoppa mäklarfusket

Publicerad 2015-05-24

Aftonbladet har i en serie artiklar avslöjat fusket vid budgivningar på villor och bostadsrätter.

En granskning som nu får finansmarknadsminister Per Bolund (MP) att agera mot mäklarbranschen.

– Vi förväntar oss att åtgärder kommer att vidtas, säger han.

KAMPANJ: GÖR SOM 200 000 – prova Plus för 1 krona

De senaste dagarna har Aftonbladet granskat mäklarbranschen. Reportrarna Richard Aschberg och Lindah C Mohlin har visat på flera fall där mäklare bluffat i budgivningar.

Granskningen har fått många att kräva hårdare regler, bland andra riksdagsledamoten Robert Hannah (FP), som i höst kommer att lämna in en motion i frågan.

– Jag anser att det behöver genom­föras en utredning om bud ska vara bindande vid bostadsköp, har han tidigare sagt till Aftonbladet.

Nu meddelar finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund att han kommer att samla olika aktörer på marknaden för att diskutera problemet.

”Finns en viss osäkerhet”

– Det är tydligt att det finns en viss osäkerhet och det tar vi så klart på största allvar. Därför vill vi se vad som kan göras för att få en trygghet för både säljare och köpare när det gäller mäklartjänster. Nu ska jag samla branschen och den ansvariga myndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, och fråga hur de ser på de här problemen och vad de tycker att man kan göra åt dem.

Förutom Fastighetsmäklarinspektionen nämner Per Bolund även Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet som naturliga samtalspartners.

– Vi vill gärna höra vad de som är experter på de här frågorna och arbetar med dem varje dag föreslår och vad de har för idéer. Det allra bästa vore om man kan hitta verktyg som gör att branschen själv klarar av att upprätthålla förtroendet hos kunderna, men om det inte kommer några konkreta förslag är det klart att vi får se om man kan ändra regelverken och göra dem tydligare.

”Tydlighet med bindande bud”

Han nämner bindande bud som ett exempel på hur regelverken skulle kunna ändras.

– Det har diskuterats en del kring det, men det gäller att se till att man har ett bra underlag för att fatta beslut. Därför tror jag att ett bra första steg är att samla parterna och visa att regeringen tar den här frågan på allvar och tycker att den är viktig och säga att vi förväntar oss att åtgärder kommer att vidtas.

Han säger att det finns både fördelar och nackdelar med regler om bindande bud.

– Fördelarna är att det skulle bli ännu större tydlighet och att man som köpare kan känna sig tryggare i att det inte förekommer fejkade bud. Nackdelarna kan vara att det skapar en trögare marknad, att det blir färre som vågar ge sig in och vara aktiva på bostadsmarknaden.

Gilla Aftonbladet Gräv på Facebook