Sverigedemokraterna största parti i Yougov-undersökning

Sverigedemokraterna är största parti i en undersökning gjord av Yougov på uppdrag av tidningen Metro.

Med 25,2 procent passerar man både Socialdemokraterna och Moderaterna.

– Det är inte direkt förvånande, men samtidigt är det långt ifrån ett val och en hel del är säkert missnöjesyttringar som inte står sig i ett riksdagsval, säger statsvetaren Karl Loxbo till Aftonbladet.

I Yougovs opinionsundersökning får Sverigedemokraterna 25,2 procent. Med det blir man i undersökningen största parti då Socialdemokraterna hamnar på 23,4 procent och Moderaterna på 21 procent.

Andreas Johansson Heinö, statsvetare och knuten till den liberala tankesmedjan Timbro, menar att Yougovs undersökningar är svåranalyserade.

– Det som brukar vara tydligt är att SD brukar ha högre siffror än i andra mätningar, det är det mönster man kan se. Det säger i sig inget om de har mer rätt eller fel, men det är annorlunda i Yougovs, säger Johansson Heinö till Aftonbladet.

Undersökningen är den första som placerar SD som det största partiet. Men enligt statsvetaren Karl Loxbo, docent vid Linnéuniversitetet och som forskat kring invandringskritiska partier, är siffrorna inte överraskande.

– Att SD kommer bli ett av de stora partierna är helt solklart. Sen tror jag att det i den här mätningen sannolikt handlar om en hel del missnöjesyttringar som inte skulle stå sig vid ett riksdagsval, säger Karl Loxbo.

”Opinionen kritisk”

Frågan om flyktingar och invandring har blivit allt mer viktig för de svenska väljarna, vilket flera undersökningar visat. Så sent som för några dagar sedan visade en Sverige Tycker att frågan anses vara den viktigaste, tillsammans med frågan om jobb och sysselsättning.

– Så länge man gjort den här typen av mätningar så har opinionen alltid rört sig mot att man vill ha en striktare hållning, att man är kritisk till ett ökat flyktingmottagande, säger Karl Loxbo.

Han menar att Sverige bör betecknas som unikt då man lämnat över flyktingfrågan till SD samtidigt som undersökningar visar på att opinionen inte är flyktingliberal.

– Då är det inte det minsta konstigt att SD seglar upp och blir stora. Det intressanta här är egentligen inte SD. De har hamnat här på grund av de andra partiernas agerande och inte på sin egen politik. De har helt enkelt inte så mycket att komma med. Men att Socialdemokraterna som historiskt sett inte varit så liberala i den här frågan agerar så här är intressant. Det är politiskt självmord, säger Karl Loxbo.

”Kriminalitet viktig faktor”

Statsvetarprofessorn Sören Holmberg är inte heller han förvånad.

– Det här är inte sådär jätteöverraskande. Vi har sett den här tendensen länge, att SD är på väg att öka. Och orsaken till det är väldigt enkel, säger Sören Holmberg till Metro.

Även han pekar på att flykting- och invandringsfrågan seglat upp som den viktigaste frågan just nu. Han menar också att den senaste tidens diskussioner kring en rad kriminalfall har varit viktiga för SD.

– Det visar sig också att kriminalitet är en viktig faktor som motiverar stödet för SD, säger han till Metro.

Får lägre siffror

Tittar man på andra opinionsundersökningar hamnar SD lägre än i Yougovs undersökning. Till exempel noterades partiet för 19,8 procents stöd i Yougovs aprilundersökning medan man en månad senare "bara" fick 14,4 i SCB:s omfattande partisympatiundersökning. I båda undersökningarna tillfrågades intervjupersonerna vilket parti de skulle rösta på om det var val vid intervjutillfället. SCB:s undersökning visar också att 10,4 procent sympatiserar med SD, alltså färre än vad som uppgav att de skulle rösta på partiet.

Sveriges Radio låter varje månad Novus Opinion göra en sammanvägnings av resultat från Demoskop, Novus, Sifo, Skop och Ipsos opinionsundersökningar.

I den senaste visas opinionen för juni månad. Där hamnar SD på 16,4 procent samtidigt som S och M får 26,7 respektive 25,4 procents stöd.

Novus vd Torbjörn Sjöström menar på Twitter att deras kommande opinionsundersökning inte kommer att visa lika uppseendeväckande siffror som de i Yougovs.

Publisert: