Nytt bevis för kontroversiell teori om Jesus grav

1 av 3 | Foto: GETTY IMAGES
Talpiotgraven i östra Jerusalem.

avStaffan Dickson

NYHETER

Begravdes Jesus och hans familjemedlemmar i Talpiotgraven i östra Jerusalem?

Geologen Aryeh Shimrons säger sig ha gjort nya upptäckter som tyder på att så var fallet.

– Jag har nästan helt otvetydiga bevis, säger han till New York Times.

När Talpiotgraven upptäcktes i Jerusalem 1980 hittades flera kistor med mänskliga kvarlevor i. Flera av dessa hade inskriptioner med namn skrivna på arameiska, namn som även förekommer i Nya testamentet. En av inskriptionerna har tolkats som ”Jesus, Josefs son”, en annan ”Judas, Jesus son”.

Namnen har fått en del att dra slutsatsen att Talpiotgraven troligtvis var Jesus från Nasarets familjegrav – och att Jesus själv var både gift och pappa till en son.

Teorin har dock tillbakavisats av experter, bland annat eftersom namnen på inskriptionerna alla var relativt vanliga i början av vår tideräkning.

Speciell jord

Familjegravsteoretikerna har dock inte gett med sig. Om det bara skulle gå att bevisa att ytterligare en kista med mänskliga kvarlevor i, den så kallade Jakobs ossuarium med texten ”Jakob, son av Josef och bror till Jesus”, också härstammade från Talpiotgraven, skulle familjegravsteorin bli ännu mer trovärdig. Det menar till exempel Simcha Jacobovici, en israelisk filmmakare som 2007 låg bakom den kontroversiella James Cameron-producerade dokumentären ”The lost tomb of Jesus”.

Här kommer den Jerusalembaserade geologen Aryeh Shimron in i bilden. Han har gjort geologiska tester på Jakobs ossuarium, som i dag ägs av samlaren Oded Golan, och säger sig ha bevis för att den har varit täckt av rendzina, samma sorts speciella jordmån som kistorna i Talpiotgraven var täckta av när de hittades 1980.

– Jag menar att jag har väldigt starka, nästan helt otvetydiga bevis för att Jakobs ossuarium alltid har varit i Talpiotgraven, säger Shimron till New York Times.

Översvämmad efter jordbävning

Han säger att den mineraliska sammansättningen av jordmånen som hittats på Jakobs ossuarium även är utmärkande för den jord som år 363 efter Kristus översvämmade Talpiotgraven under en jordbävning.

– De nya bevisen är långt bättre än jag hade förväntat mig, säger Shimron till New York Times.

Hur Aryeh Shimrons resultat kommer att tas emot av teologer, arkeologer och andra forskare återstår att se. Samlaren Oded Golan ställer sig dock lätt skeptisk till upptäckten.

– Det är väldigt intressant, men inte tillräckligt för att säga något slutgiltigt, säger han till New York Times.

Även om Aryeh Shimrons kemiska resultat stämmer går det inte att utesluta att Jakobs ossuarium kommer från en annan grav i området, menar Oded Golan.

Dessutom säger han att han köpte kistan senast 1976, fyra år innan Talpiotgraven upptäcktes.

ARTIKELN HANDLAR OM

Jesus

Jerusalem