Försvaret öppnar tipslinje för allmänheten

Militärregion Syd har öppnat en tipslinje för allmänheten.

Framför allt söks uppgifter om misstänkt spionverksamhet kring skyddsobjekt.

– Vi vet att det är en lite annorlunda utveckling i Östersjöområdet nu, säger Janne Bohman, informationschef för Försvarsmakten i södra Sverige.

Försvarsmakten vill ha allmänhetens hjälp för att förebygga och förhindra verksamhet som hotar rikets säkerhet. Därför öppnas nu två tipsnummer inom militärregion Syd – ett för händelser på land och ett för händelser till sjöss. Det finns även en e-postadress.

Både Säkerhetspolisen och Försvarsmakten bedömer att främmande agenter och spioner ständigt hotar svenska intressen.

Syftet med tipslinjen är att underlätta för allmänheten att lämna in uppgifter.

– Precis som att polisen har sina tips, och Aftonbladet, så har militärregion Syd också sina tipsnummer. Vi har märkt här nere att civilbefolkningen inte riktigt vet hur de ska ta kontakt med oss när de ser något som avviker från vardagen, säger informationschef Janne Bohman.

Enligt sin hemsida är Försvarsmakten intresserad av det "... som avviker från normalbilden" och upplevs som "fel eller konstigt".

"Oroligt bland civilbefolkningen"

Några exempel:

Fordon som kör till ett militärt skyddsobjekt.

Individer eller fordon invid ett skyddsobjekt.

Individer eller fordon i anslutning till militär verksamhet.

Enligt Janne Bohman är det inga särskilda händelser som lett fram till att det nu öppnas en tipsfunktion.

– Vi vill alltid ha fler ögon. Det har varit på gång ett tag, men det är ingen isolerad händelse i sig som avgjort det här. Det har växt fram över tid, säger han och fortsätter:

– Vi vet att det är en lite annorlunda utveckling i Östersjöområdet nu. Vi märker att det är mer oroligt bland civilbefolkningen och de vill ta kontakt.

Vad gör ni med de tips som kommer in?

– Vi samlar in och analyserar dem. I många fall kan det vara samstämmiga uppgifter som måste föranleda en åtgärd. När vi väl har fått in tips tar vi kontakt med tipslämnaren, om man inte vill vara anonym.

Militärregion Syd omfattas av länen Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Jönköping och Östergötland.

Publisert: