Kaos – så beskriver svenskarna det politiska läget

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Oro, rörigt men framförallt – kaos.

Orden är de tre mest använda när svenskarna får beskriva det politiska läget i en ny undersökning.

– När deltagarna har fått välja tre ord själva är det intressant när så pass många väljer samma ord, säger Torbjörn Sjöström, vd på Novus.

Efter Decemberöverenskommelsen var de tre  mest använda orden för att beskriva läget i politiken ”Sandlåda”, ”rörigt” och ”oro” när Novus lät svenskarna välja själva. Mest använt var ”sandlåda” som 9 procent av de tillfrågade valde.

När undersökningsinstitutet nu genomfört undersökningen igen och bett deltagarna beskriva med tre ord hur de känner kring ”de politiska turerna sedan valet 2014¡ är det mest använda ordet mer braskande:

Kaos.

12 procent väljer kaos

Ordet används av 12 procent av  deltagarna i Novus Sverigepanel, som genomfördes mellan 28 januari och 2 februari med 1 041 intervjuer.

– I och med att vi inte gett några svarsalternativ utan deltagarna har själva fått välja tre ord är det intressant när så pass många väljer samma ord, säger Torbjörn Sjöström, vd vid undersökningsinstitutet Novus, till Aftonbladet.

– Förra gången var det förvånande när 10 procent valde ”sandlåda” och det kan man säga är ett lite mildare ord för vad deltagarna nu väljer att kalla ”kaos”.

I undersökningen var orden desamma i princip oavsett vilken politisk uppfattningen de svarande hade, enligt Novus. Alliansväljare uppgav ”kaos”, ”rörigt” och ”osäkerhet”. Bland dem som röster på Sverigedemokraterna var orden som användes mest ”kaos”, katastrof” och ”inkompetens”. De som uppger att de röstar på Socialdemokraterna valde orden ”rörigt”, ”oro” och kaos”.

”Agerade för långsamt”

Deltagarna tillfrågades också om de ansåg att Sveriges utveckling går åt rätt eller fel håll. I oktober 2014, efter valet, svarade 36 procent rätt håll och 43 procent fel håll. I den nya mätningen har gapet växt – 21 procent svarade rätt håll medan 65 procent uppgav att Sveriges utveckling är på väg åt fel håll.

Novus genomförde i November 2015 en undersökning på uppdrag av SVT där de frågade hur deltagarna ansåg att Stefan Löfvens regering agerat i flyktingfrågan. Och 67 procent av de tillfrågade ansåg att regeringen agerat för långsamt.

Alternativen de valt var ”förhastat”, ”i rätt tid”, ”för långsamt” och ”vet ej”.

Svaren skiljde sig då också mer åt beroende på hur de svarande uppgav att de röstade. Bland S väljarna ansåg 42 procent att regeringen agerat för långsamt medan 40 procent tyckte Löfven och hans ministrar agerat i rätt tid.

Oron verkar stor

Bland M-väljare ansåg 83 procent att regeringen agerat för långsamt och 96 procent av de Sverigedemokratiska väljarna höll med, enligt undersökning.

Tillsammans ger undersökningarna en bild av människors reaktion på dagens politiska läge, enligt Torbjörn Sjöström.

– Det sätter fingret på att det finns en del frågor där väljarna verkar undra om politikerna har koll. Oron verkar väldigt stor men man verkar inte se till politikerna för lösningen, säger han.

Även SVT har uppmärksammat undersökningen och talat med Sofia Nerbrand, ordförande för det liberala Bertil Ohlininstitutet, som säger sig vara orolig ”för att så många är rädda”.

– Rädda männniskor är farliga männniskor. Även om bussarna går i tid och vi åker på semester och dricker kaffe i vardagen, så knyter många näven i fickan, säger Sofia Nerbrand till SVT.

– Man börjar leta efter hot, skrämmer upp sig och kanske börjar rösta på missnöjespartier. Då påverkas även den verkliga politiken och ytterst rättsstaten - och det är otroligt farligt.

Publicerad:

LÄS VIDARE