Därför ligger vi inte med varandra

NYHETER

I höst ska svenska folkets sexvanor kartläggas i en stor enkät, för första gången på årtionden. Men hur står det egentligen till mellan de blågula lakanen? Har svenskarnas sexlust minskat, precis som i en del andra länder?

Foto: THINKSTOCK

Livets kvintessens eller bara jobbigt och tråkigt?

Meningarna om sex går isär, men trots att antalet tabun och stigmatiserande faktorer kring sex aldrig varit så få som nu finns det mycket som tyder på att vi ligger mindre med varandra än på länge.

Nyligen visade en undersökning att samlagsfrekvensen i USA bland gifta eller sammanboende amerikaner gått ner med 16 samlag per år 2010–2014, jämfört med 2000–2004. Bland amerikaner överlag har "sexfrekvensen" sjunkit med nio samlag sedan 1995–1999.

Studien bygger på uppgifter från General Social Survey, en sedan 1989 återkommande undersökning där ett nationellt representativt urval av drygt 20 000 amerikaner tillfrågas om sina sexualvanor.

Toppar vid 25

Enligt artikelförfattaren Jean Twenge, professor i psykologi vid San Diego State University, är det framför allt ungdomar och unga vuxna som har mindre sex.

– Trots deras rykte av att ha många förbindelser så har de unga i dag mindre sex än vad deras föräldrar eller mor- och farföräldrar hade när de var unga, säger Jean Twenge till Science News.

Eftersom unga människor är betydligt mer sexuellt aktiva än äldre, får förändrade vanor i denna grupp stort genomslag i statistiken. Vid 25 års ålder är nämligen aktiviteten på topp, varefter frekvensen sjunker med 3,2 procent per år, enligt Twenge. I snitt, säger hon, har personer i 20-årsåldern sex 80 gånger per år. Vid 45 års ålder har siffran sjunkit till 60 för att lagom till pensionen guppa på runt 20 gånger per år.

Gräsätare

Även i Japan svalnar intresset, något som allt mer börjar ses som ett samhällsproblem. Där har fenomenet till och med ett eget namn: sekkusu shinai shokogun, vilket ungefär kan översättas med celibatssyndromet.

Och precis som i USA tycks det vara bland de unga som intresset minskar mest. Exempelvis visar en undersökning, utförd av en japansk förening för familjeplanering, att 45 procent av alla kvinnor som är 16–24 år gamla inte är intresserade av sexuell kontakt. Motsvarande andel bland männen är en dryg fjärdedel.

Orsakerna är flera, både sociala och kulturella, men där finns också uppgifter om att många unga inte längre ser någon poäng med sex och kärlek. I Japan kallas unga, frigida män som hellre ägnar sig åt annat för "växtätare" eller soshoku danshi (gräsätande män).

Mer ohälsa

Men hur ser det ut i Sverige då? Har vi svenskar också kroknat mellan lakanen? Svaret är att vi inte vet. Den senaste större undersökningen publicerades 1996. För att råda bot på ovissheten ska svenskarnas sexvanor kartläggas nu i höst då drygt 50 000 personer ska få svara på frågor om sexuell hälsa i en enkät från Folkhälsomyndigheten.

– Först och främst är sexfrekvens inte helt lätt att mäta, eftersom resultaten kan tolkas på olika sätt. Forskningen har hittills varit mycket samlagsfixerad och inte räknat med andra sätt att ha sex på, säger Suzann Larsdotter, sexolog på RFSU.

Att mängden sex gått ner, även i Sverige, är dock inte otänkbart, säger hon.

– Det är fler singlar i dag än tidigare och utan en fast relation går ofta antalet sextillfällen ner. Dessutom har unga mer psykisk ohälsa än tidigare och psykisk ohälsa är kopplat till mindre sex.

Inte bara dåligt

Men en minskad mängd sex behöver per definition inte vara något negativt. Tvärtom.

– Att vi inte har samlag lika ofta som förr skulle kunna vara ett tecken på ökad jämställdhet, att kvinnor inte längre behöver ställa upp mot sin vilja, säger Suzann Larsdotter.

Den stora lustdödaren, enligt henne, är annars stress och press.

– Det är oftast helt förödande för sexlusten. Karriär, föräldraskap och självförverkligande. I dag ska allt rymmas inom livspusslet.

– Det är oftast helt förödande för sexlusten.

Suzann Larsdotter, sexolog på RFSU, om den stora "lustdödaren" stress och press.

ARTIKELN HANDLAR OM