Nyheter

Starkt stöd för obligatorisk vaccinering

Av: 

TT

En majoritet av svenskarna är positiv till att införa obligatorisk vaccination av barn. Arkivbild.
En majoritet av svenskarna är positiv till att införa obligatorisk vaccination av barn. Arkivbild.
Närmare tre fjärdedelar av svenskarna är positiva till obligatorisk vaccination, enligt Som-undersökningen.

NYHETER

Vaccin? Ja tack!

En klar majoritet av de tillfrågade svenskarna är för ett obligatoriskt vaccinationsprogram för barn, enligt en stor undersökning.

– Det är ett mycket tydligt resultat, säger forskaren Björn Rönnerstrand.

I bland annat USA har vaccinationsmotståndet varit en het fråga de senaste åren. I Sverige står sig förtroendet för vaccinen dock hittills starkt.

Men det kan bli ännu bättre, tycker många.

Enligt den senaste Som-undersökningen från Göteborgs universitet är en majoritet för att göra det allmänna vaccinationsprogrammet för barn obligatoriskt.

– Vi har en situation i Europa, där vi ser en fallande täckningsgrad för vaccin mot bland annat mässling, säger Björn Rönnerstrand, forskare på Som-institutet.

– Och i ljuset av den pågående diskussionen om vaccinkritiska budskap på sociala medier är det intressant att ändå tre fjärdedelar säger att de är för ett obligatoriskt barnvaccinationsprogram.

Första gången

Som-institutet har i över 30 år gjort årliga undersökningar om vad svenskarna tycker i olika frågor. Men det är första gången som en fråga om svenskarnas syn på obligatorisk barnvaccination funnits med.

Det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige fungerar annars väldigt bra i dag.

Björn Rönnerstrand tar kombinationsvaccinet MPR (mässling, påssjuka, röda hund) som exempel. Enligt Folkhälsomyndighetens statistik hade 2015 cirka 97 procent av alla tvååringar i Sverige fått vaccinet.

– Det är ett viktigt riktmärke, vi vill komma över 95 procent när det gäller mässlingen, säger han.

– Så det ser ju bra ut. Men tittar man mer i detalj får man en mindre ljus bild. Ett 20-tal kommuner når inte upp till målet på 95 procent MPR-vaccinationer.

Äldre positiva

Enligt enkätundersökningen tycker nu 74 procent att ett obligatoriskt vaccinationsprogram för barn är ett ganska eller mycket bra förslag. 19 procent tycker att det varken är bra eller dåligt, medan bara sju procent svarar att förslaget är ganska eller mycket dåligt.

Att läsa en morgontidning regelbundet verkar göra ett obligatoriskt program lite mer tilltalande. De som litar mer på sjukvården och sjukvårdspersonalen är också mer positiva.

En stor skillnad finns också när man tittar på ålder. De svenska 65–85-åringarna är betydligt mer positiva till obligatorisk vaccination.

Kanske, tror Björn Rönnerstrand, finns en koppling till vaccinationen mot smittkoppor som var obligatorisk fram till 1976.

– Den här gruppen har förmodligen själva blivit vaccinerade mot smittkoppor och kanske i många fall också haft barn som blivit vaccinerade mot smittkoppor, säger han.

ANNONS

Kry erbjuder läkarbesök och psykologsamtal när det passar dig, via video direkt i mobilen!

Extern länk från Kry SE

Till Kry

Publisert: