Krisen på sjukhusen kan få juridiskt efterspel

Läget är mycket allvarligt på sjukhusen i fem av Sveriges regioner. Detta sedan leveranser av tusentals produkter har uteblivit.

Ett rättsligt efterspel kan nu vänta den nya distributören Apotekstjänst.

– Våra jurister är inkopplade, säger Göran Günther, chefsläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Det var i onsdags förra veckan som regionerna Uppsala, Södermanland, Västmanland, Dalarna och Örebro fick brist på varor och artiklar på sina sjukhus.

Därmed tvingades all planerad slutenvård och operationer ställas in.

Så har det fortsatt. Bland annat har Akademiska sjukhuset i Uppsala meddelat att de tvingas ställa in operationer resten av veckan.

Under en pressträff på fredagen meddelade sjukhuset att det kan ta upp till tre månader innan situationen är löst och verksamheten kan återgå till det normala, skriver UNT.

– Jag har arbetat inom vården i drygt 30 år och trodde jag hade sett det mesta. Men jag har aldrig varit med om något liknande, säger Göran Günther, chefsläkare på Akademiska sjukhuset.

Problemen började i samma ögonblick som regionerna bytte distributör 1 oktober. I 18 år ansvarade företaget Mediq för leveranserna. Men när tjänsten skulle upphandlas på nytt gick uppdraget till Apotekstjänst Sverige AB, vars bud på 46 miljoner kronor var 14 miljoner lägre än konkurrentens.

Samma dag som Apotekstjänst tog över slutade stora delar av distributionen av sjukvårdsmaterial till sjukhusen att fungera. Något klart svar på vad som fallerat har inte gått att få.

Kolla inte bara på prislappen

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, rör det sig om över 30 000 artiklar som inte levererats. MSB är kritisk till hur det hela har skötts, både av regionerna och distributören.

– Som verksamhetsansvarig ska man säkerställa att leverantören klarar av att leverera. Här borde man ha varit betydligt mer noggrann och se till att logistiken verkligen fungerade från start. Det går inte bara att kolla på prislappen när man gör en upphandling, säger Jan-Olof Olsson, expert på försörjningsberedskap vid MSB.

Just nu har samtliga berörda sjukhus fullt fokus på att få kontroll över situationen och leverera en patientsäker vård. Därefter är det mycket möjligt att Apotekstjänsts haveri får rättsliga påföljder. Det kan handla om allt ifrån viten och skadestånd till upphävning av kontrakt och förtida uppsägning.

– Givetvis arbetar vår ekonomiavdelning med frågan och våra jurister är inkopplade i ärendet, säger chefsläkare Göran Günther.

– Det kommer bli rättsliga processer. Vi får avsätta enorma resurser för att klara av och hantera situationen. Men det enda vi fokuserar på nu är att kunna bedriva en säker vård, säger Inger Nordin Olsson, chefsläkare i region Örebro län.

Ingen syndabock

Petter Karlsson är enhetschef på Varuförsörjningen, ett samarbete mellan de fem berörda regionerna och den organisation som genomförde den gemensamma upphandlingen. Enligt honom är läget kritiskt, men han vill snarare se till att leveranserna börjar fungera än att peka ut en syndabock.

– Fokus nu är att komma tillbaka till normalläge. Först efter det ska vi göra en ordentlig analys för att ta reda på hur det kunde bli så här allvarligt, säger han.

Avtalet med Apotekstjänst gäller till 30 september 2023.

Aftonbladet har upprepade gånger försökt nå företaget Apotekstjänst.

Publisert:

LÄS VIDARE