Blodgruppen kan öka risken för svår covid

Studier från fyra länder pekar på att blodgruppen påverkar risken att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Blodgruppen med högst risk enligt studierna

Blodgruppen med lägst risk enligt studierna

Svenska forskar testar hypotes om socker på virusets hölje