Provrörsbefruktningar pausas på grund av coronaviruset

IVF, där ägg plockas ut, befruktas utanför kroppen och sätts in i livmodern igen, pausas.

Detta på grund av coronavirusets utbredning.

– Vi följer utvecklingen noga och kommer att återföra äggen när läget kring det nya coronaviruset har stabiliserats, säger Lotta Wassén, verksamhetschef för gynekologi och reproduktionsmedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Exakt vilka negativa effekter coronaviruset kan ha på graviditeter, särskilt i tidiga stadier, är inte utrett. Enligt European Society for Human Reproduction and Embryology, ESHRE, finns rapporterade fall av kvinnor som har testats positivt för covid-19 och som samtidigt födde friska spädbarn, fria från symtom.

Men rapporterna baseras på begränsade uppgifter och måste därför tolkas med försiktighet.

Med tanke på osäkerheten kring coronavirusets effekter rekommenderar ESHRE därför en försiktighetsmetod. Alla patienter som överväger eller planerar en IVF-behandling bör undvika att bli gravida just nu.

IVF-behandlingar pausas på grund av coronavirusets utbredning.
IVF-behandlingar pausas på grund av coronavirusets utbredning.

Inväntar att läget stabiliseras

Men enligt Sahlgrenska sjukhuset handlar det inte om något totalstopp av IVF.

– Nej, alla IVF-behandlingar stoppas inte. Vi gör IVF-behandlingar men återför inte äggen när stimuleringarna är klara utan fryser dem. Vi följer utvecklingen noga och kommer att återföra äggen när läget kring det nya coronaviruset har stabiliserats, säger Lotta Wassén.

Patienter som redan har påbörjat en behandling ombeds alltså att skjuta upp graviditeten genom att man fryser ner de befruktade äggen och att man väntar med att föra tillbaka dem i livmodern tills man vet mer om coronavirusets effekter.

Enligt ESHRE handlar det också om att undvika ”ytterligare stress på sjukvårdssystemet som redan är överbelastat på många platser”

– Vi följer deras rekommendation, säger Lotta Wassén på Sahlgrenska sjukhuset.

PODD Så jobbar Aftonbladet med Coronaviruset

I dagens Aftonbladet Daily pratar vi om hur Aftonbladet arbetar kring rapporteringen av coronaviruset och den globala krisen. Gäst är Lena K Samuelsson, publisher på Aftonbladet.

 
Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på PLAY-knappen

Publisert:

LÄS VIDARE