Familjer med barn kan få egen bostadskö

 MKB flaggar på Nydala i Malmö. Kommunala MKB blir den fastighetsägare som främst ska upplåta bostäder om förslaget går igenom.
MKB flaggar på Nydala i Malmö. Kommunala MKB blir den fastighetsägare som främst ska upplåta bostäder om förslaget går igenom.

Boplats Syd kan få uppdraget att ge barnfamiljer i Malmö en egen gräddfil – om kommunledningens budget går igenom.

– Det är hög tid att vi finner hållbara lösningar och hållbara sätt för bostadsmarknaden och bostadssituationen i Malmö, säger Roko Kursar (L), första vice ordförande i kommunstyrelsen.

När det gäller hemlösheten i Malmö har socialtjänsten fått ta ett stort ansvar. Någonting som medfört stora kostnader – och att de i våras ändrade riktlinjerna för hur de arbetar med strukturell hemlöshet.

För att få bukt med hemlösheten bland stadens barnfamiljer föreslår Socialdemokraterna och Liberalerna därför i sin budget att Boplats Syd ges i uppdrag att inrätta en särskild bostadskö för barnfamiljer.

– Här under årets ändrades ju praxis för hur socialtjänsten arbetar med strukturellt hemlösa. Med anledning av det aktualiserades själva ämnet och kom upp för diskussion igen. Vi håller med om att socialtjänsten är ingen bostadsförmedling i grunden, utan vi har en bostadsförmedling och det är hög tid att vi finner hållbara lösningar och hållbara sätt för bostadsmarknaden och bostadssituationen i Malmö, säger Roko Kursar (L), första vice ordförande i kommunstyrelsen.

Eftersom flera andra intressegrupper idag har egna bostadskörer i Malmö, till exempel seniorer och studenter, menar S och L att en egen kö även för barnfamiljer skulle vara ett sätt att korta bostadsköerna där.

Roko Kursar (L) och Liberalerna gick till val på att hemlösa barnfamiljer skulle få förtur i bostadskön.
Roko Kursar (L) och Liberalerna gick till val på att hemlösa barnfamiljer skulle få förtur i bostadskön.

Öppet för alla barnfamiljer

– Man ska komma ihåg att det här handlar om att ändra perspektiv och system. Att vi slutar lappa, laga och bygga på en större ohållbar situation. Det gäller att vi tittar långsiktigt, hållbart och använder den bostadsförmedling vi har i Boplats Syd och inte socialtjänsten, säger Roko Kursar.

Även om bakgrunden i mångt och mycket handlar om de hemlösa barnfamiljerna i staden vänder sig den föreslagna bostadskön till alla barnfamiljer med minst en minderårig i hemmet.

– Just för att finna hållbara perspektiv och en långsiktig lösning riktar det sig till samtliga. Problemet om det bara varit för hemlösa barnfamiljer och vi stängt det ute för samtliga så hade vi missat alla de familjer som bor i extrem trångbeboddhet. Det vill säga de som inte är hemlösa utan har tak över huvudet och en ytterdörr men där fyra-fem barn bor i en tvåa eller jätteliten trea. De är de facto inte hemlösa men lever ändå i misärliknande förhållanden.

Genom att införa en särskild bostadskö för barnfamiljer hoppas L och S minska väntetiden på hyresrätter i Malmö väsentligt.

Möjlighet att stå i två köer

– Man tappar inte sin plats i den ordinarie kön. Tvärtom så står man i båda köerna. Det är inte att barnfamiljer bara har den här särskilda kön utan man står samtidigt i båda. I dag är det cirka tre och ett halvt år som man i genomsnitt behöver vänta på en lägenhet, genom Boplats Syd här i Malmö. Vår ambition är att prioritera barnens rätt till bostad genom att avsevärt minska kötiden för barnfamiljer.

Om budgeten går igenom och bostadskön för barnfamiljer blir verklighet kommer kommunen bistå med lägenheter från det kommunala bostadsbolaget MKB. Förhoppningen är även att privata fastighetsägare väljer att avsätta bostäder till kön.

– Vår ambition är så klart att det blir så många som möjligt, att det blir flera hundratal. När det handlar om sociala lägenheter i det föregående systemet som tillämpades hos socialtjänsten lämnades ungefär 200–300 sociala lägenheter per år. Det är ett absolut minimum vi tänker oss här. Helst vill vi ha mer men det är i alla fall en siffra man kan relatera till och något vi ser som en minimumambition.

Under hösten har det vid flera tillfällen rapporterats att cirka 1 300 barn i Malmö är hemlösa. Enligt Roko Kursar har den gruppen tiodubblats senaste decenniet.

Aftonbladet har utan framgång försökt få kommentar från Krister Hjelm, VD på Boplats Syd.

Publisert:

LÄS VIDARE