Läkaren: Dramatisk förlopp – det handlar om att jaga timmar

Vid en infektion med meningokocker går förloppet rasande fort – från allmänna symtom till ett livshotande tillstånd.

– Det kan ske inom 48 timmar, säger Olof Hertting, biträdande överläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Infektion orsakad av meningokocker kan leda till två svåra sjukdomar - hjärnhinneinflammation (meningokock meningit) och blodförgiftning (meningokock sepsis).

Båda är väldigt allvarliga och kan leda till döden. Men prognosen är bättre vid hjärnhinneinflammation.

Det som kännetecknar sjukdomsförloppet är att det är mycket hastigt.

– Det är ofta ett dramatiskt förlopp. Det är kort tid mellan de första symptomen till att man kan utveckla kramp och medvetslöshet. Det kan ske på 48 timmar och oftast kortare tid än så, säger Olof Hertting, biträdande överläkare på infektion vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Olof Hertting, biträdande överläkare på infektion på Astrid Lindgrens barnsjukhus, har behandlat många barn som hastigt insjuknat i livshotande infektioner orsakade av bakterierna meningokocker.
Olof Hertting, biträdande överläkare på infektion på Astrid Lindgrens barnsjukhus, har behandlat många barn som hastigt insjuknat i livshotande infektioner orsakade av bakterierna meningokocker.

Medvetandet börjar påverkas

De första symptomen är vanligen allmänna - feber, sjukdomskänsla, influensakänsla, diffust ont i kroppen, frossa, huvudvärk, nackstyvhet, illamående och kräkningar, beroende på diagnos.

Allmäntillståndet försämras mycket snabbt och medvetandet börjar påverkas.

Vid hjärnhinneinflammation drabbas patienten av extrem huvudvärk och kräkningar.

Vid blodförgiftning uppstår prickar under huden.

– Det börjar ofta som små ljusa prickar som kanske misstas för vilka andra prickar som helst. Prickarna kan finnas överallt men även dyka upp på olika ställen. Det som snabbt händer är att de mörknar och blir större. Det beror på att det är hudblödningar, säger Olof Hertting.

Kroppsdelar kan behöva amputeras

Blodet levrar sig och täpper till de små blodkärlen längst ut i tår, fingrar, öronsnibbar och näsa. I ett senare skede kan även händer, fötter, armar och ben drabbas. Kroppsdelar som drabbas av vävnadsdöd kan behöva amputeras.

Är det inte lätt för sjukvården att missa sjukdomen i början av förloppet och tro att det rör sig om vanlig influensa?

– Ja det är precis i början som det är svårt, för då liknar den mycket annan virusinfektion.

Kombinationen av hög feber och kräkningar, utan samtida diarréer, kan vara ett varningstecken, likaså hög feber och påverkat allmäntillstånd.

– Väldigt, väldigt viktigt är det här med medvetandepåverkan och beteendepåverkan, när medvetande börjat påverkas, säger Olof Hertting.

Bakterierna lättbehandlade

– Har man blivit medvetslös då har förloppet gått väldigt långt och prognosen är betydligt sämre. Här handlar det om att jaga timmar för att hinna komma in till behandling.

Vid hjärnhinneinflammation är det svullnaden som uppstår i hjärnan som blir dödlig. Vid blodförgiftning är det skadorna på organen.

Trots att sjukdomen är livshotande är själva bakterierna lättbehandlade och dör ofta omedelbart vid insatt antibiotikabehandling.

Sepsis, bakterier i blodet.
Sepsis, bakterier i blodet.
Mathias Bennborn, 17, avled förra sommaren under semestervistelsen i Båstad av meningokockinfektion. Han drabbades både av hjärnhinneinflammation och blodförgiftning  och dog  inom 24 timmar efter att de första allmänna  och diffusa symtomen hade visat sig.
Mathias Bennborn, 17, avled förra sommaren under semestervistelsen i Båstad av meningokockinfektion. Han drabbades både av hjärnhinneinflammation och blodförgiftning och dog inom 24 timmar efter att de första allmänna och diffusa symtomen hade visat sig.
Publisert:

LÄS VIDARE